07.07.2014 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vlani sa doriešilo 478 žiadostí o usporiadanie práv k lesným pozemkom

V roku 2013 sa doriešilo 478 žiadostí o usporiadanie práv k lesným pozemkom s výmerou 3842 hektárov (ha). Vyplýva to zo správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom, ktorú by mala v najbližšom období prerokovať a schváliť vláda SR.

BRATISLAVA. "Aj napriek snahe povinných osôb, doriešiť reštitučné nároky oprávnených osôb, v posledných rokoch dochádza k znižovaniu počtu a výmery doriešených žiadostí," upozornilo ministerstvo pôdospodárstva vo vládnom materiáli.
      Znižovanie počtu vybavených žiadostí je spôsobené faktom, že oprávnené osoby napriek výzvam zo strany povinných osôb nepredložili relevantné doklady preukazujúce oprávnenosť ich požiadavky, odmietajú znášať náklady spojené s usporiadaním užívacích práv, hlavne pri potrebe identifikácie lesných pozemkov v teréne. Vo väčšine prípadov ide o usporiadanie užívania drobných pozemkov v podielovom spoluvlastníctve a spoluvlastníci sa odmietajú združiť do združení alebo spoločenstiev.
      "V štátnych organizáciách lesného hospodárstva v pôsobnosti MPRV SR a Ministerstva obrany (MO) SR bolo k 31. decembru 2013 z celkového počtu 100.539 prijatých žiadostí o usporiadanie vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom s požadovanou výmerou 1.044.813 ha kladne doriešených a fyzicky odovzdaných 65.495 žiadostí s výmerou 965.247 ha," doplnil agrorezort.
      Správa bola spracovaná na základe podkladov organizácií lesného hospodárstva v pôsobnosti MPRV SR, a to Lesov SR, š. p., Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, š. p., Štátnych lesov Tatranského národného parku a na základe podkladov Vojenských lesov a majetkov SR - štátny podnik, ktoré sú v pôsobnosti MO SR.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down