05.08.2014 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vlastníci sa nehlásia

Slovenský pozemkový fond (SPF) mal k 31. 12. 2013 na listoch vlastníctva vo vlastníctve nezistených vlastníkov evidovaných celkom 498 103 hektárov pozemkov. Pokiaľ už vlastníci nežijú, pozemky treba dedičsky prerokovať.

BRATISLAVA. "SPF môže previesť vlastníctvo k pozemkom, vrátane poľnohospodárskej pôdy, len v prípadoch ustanoveným zákonom. Oprávnenia SPF k pozemkom nezistených vlastníkov zanikajú doručením výpisu z katastra nehnuteľností, ktorým vlastník preukáže vlastníctvo k týmto pozemkom,"  informovala Lívia Brezányová, riaditeľka kancelárie generálnej riaditeľky SPF.

Pokiaľ vlastník pozemku už nežije, dedičia podávajú na príslušný okresný súd žiadosť o prerokovanie novoobjaveného dedičstva.
"Podľa Občianskeho súdneho poriadku je príslušným ten súd, v obvode ktorého mal poručiteľ naposledy bydlisko. Ak nemal bydlisko alebo ak bydlisko nemožno zistiť, potom ten súd, v obvode ktorého mal naposledy pobyt. V prípade, že taký súd nie je, príslušný je súd, v obvode ktorého je poručiteľov majetok, prípadne medzi niekoľkými takto príslušnými súdmi je príslušný ten z nich, ktorý prvý vykonal úkon, ak ide o konanie o dedičstve," upozornila L. Brezányová.

Rozhodnutie o dedičské potom okresný súd zasiela na okresný úrad, odbor katastrálny, a ten zapíše zmenu vlastníka.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down