01.12.2023 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vo Zvolene na tému „Nutrične vyvážené“

Pod týmto výstižným názvom sa 9. novembra 2023 vo Zvolene uskutočnil odborný seminár spoločnosti Limagrain Slovakia, s. r. o. V centre pozornosti boli hybridy kukurice z programu LG Animal Nutrition, koncepčne postavené na nadpriemernom obsahu energie v podobe škrobu a vysokej stráviteľnosti vlákniny.

„Filozofiou spoločnosti Limagrain je silážovať celú rastlinu kukurice. Naše hybridy kukurice poskytujú energiu nielen zo škrobu obsiahnutého v zrne, ale z celej rastliny. Každé percento stráviteľnosti vlákniny prináša profit vo vyššej produkcii mlieka,“ povedal v úvode Ing. Eduard Hanina, LGAN špecialista spoločnosti Limagrain.

Kukurica pod kontrolou

Úvod patril digitálnemu nástroju agrility, ktorý spoločnosť Limagrain vyvíja viac ako 15 rokov. Zahŕňa viac možností využitia v praxi. Hlavne aplikácia agrility Harvest, je určená na odhad sledovanej sušiny s cieľom optimalizovať termín zberu, taktiež aké úrody zrna môže pestovateľ očakávať. Prostredníctvom aplikácie je možné sledovať aj variabilitu porastu, čo je pri kukurici na siláž z pohľadu kvalitatívnych parametrov zvlášť dôležité, napr. pre rozdielnosť v percentuálnom obsahu sušiny rastlín na okraji poľa a v jeho strede.

Pre pripomenutie aplikácia využíva údaje o pozemku, historické a aktuálne klimatické údaje v kombinácii s kalkuláciou výstupov zo satelitu Sentinel-2 A a B. Zemský povrch je snímkovaný každé tri - štyri dni v trinástich pásmach optického spektra. Tieto spektrá sú analyzované a v kontexte uvedených údajov slúžia ako podklad pre prácu s pozemkom a konkrétnou plodinou. Podkladom sú tiež dáta z lokálnych meteorologických staníc. Pri odhade dozrievania sa vychádza z 15 ročného priemeru vývoja sezón. Systém ukazuje ako sa v čase dané podmienky menia. Rozdiel v sušinách v rámci jedného porastu môže byť dosť výrazný. Aplikácia agrility Harvest ukazuje v grafickom kalendári, kedy bude optimálny termín zberu. Ideálne je zberať v optimálnej sušine, čo je 32 percent, resp. v prevádzkových podmienkach od 30 do 35 percent. Pri tejto sušine je najvyšší obsah energie v rastline. Konkrétne v predstavených pokusoch pri sušine 32,6 percenta bol v rastlinách kukurice najväčší súčet cukrov, škrobov v kombinácii s najvyššou stráviteľnosťou vlákniny. Všeobecne známym faktom je, že pri stúpajúcej sušine rapídne ubúdajú cukry. Ako uviedol E. Hanina - systém pracuje s veľkou presnosťou, dokáže určiť termín zberu, čo potvrdili výsledky z praxe v krížovej kontrole s výsledkami z laboratórnych rozborov rastlín. Odchýlka stanovenia sušiny aplikáciou agrility sa pohybovala na úrovni od 0,7 do 2,4 percenta.

Hybridy kukurice LGAN

„V čom sú zrnové hybridy kukurice odlišné od silážnych LGAN hybridov? Zásadná odlišnosť tkvie už v samotnom šľachtení kukurice, ktoré v spoločnosti Limagrain prebieha v dvoch od seba oddelených šľachtiteľských programoch,“ uviedol Ing. Jiří Matuš, produktový manažér spoločnosti Limagrain. Hlavným a najdôležitejším kritériom v šľachtení kukurice na siláž je čo najvyšší obsah energie v kukuričnej rezanke, ktorá je tvorená obsahom škrobu a ako veľmi je stráviteľná vláknina. „Čím je vláknina stráviteľnejšia tým viac krava každý deň zožerie, čo sa premietne do zvýšenej produkcie mlieka a kvality jeho zložiek a taktiež do dĺžky života samotnej kravy, t. j. do počtu laktácií,“ dodal J. Matuš.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down