14.02.2020 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vodné zdroje a zavlažovanie v špeciálnej rastlinnej výrobe

„Využívanie závlah na Slovensku kleslo na 25 tisíc hektárov a je tak nižšie ako v roku 1960. Využívame vodu z krajiny, jej zásoby, ktoré tam boli dlhé roky. Využívame hlavne vodu zo zrážok akumulovanú v pôde, ak ju ale nadmerne spotrebujeme a nasleduje rok s nepriaznivým rozdelením zrážok, prejaví sa to na výraznom poklese úrod.“

Uviedol doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra, počas odborného semináru zameraného na špeciálnu rastlinnú výrobu, ktorý sa uskutočnil ešte v novembri minulého roka v Mojmírovciach.

V úvode informoval o zriadení centra pre integrovaný manažment povodí, v rámci ktorého zo zdrojov univerzity vybudovali meteorologické a pôdne stanice v povodí rieky Nitry. „V desaťminútových intervaloch sme získali prehľad o zásobách pôdnej vody v povodí rieky Nitra. Vieme presne aký je stav vody v hĺbke 30, 40, 50, 75 centimetrov. Takže vieme zhodnotiť aká je reálna zásoba vody v koreňovej zóne,“ objasnil ciele projektu Ľ. Jurík.

Klesá odtok povrchových vôd

Veľký význam má priestorové rozdelenie zrážok, kde celkový úhrn zrážok za rok môže byť dobrý, ale počas vegetácie sú zrážky veľmi nerovnomerne rozložené. Týka sa to aj ich priestorového rozloženia na území Slovenska. Podľa Ľ. Juríka to vyplýva z nadpriemerne vysokého počtu veľmi teplých dní počas roka, pričom všetky parametre týkajúce sa vody v krajine sa v posledných rokoch zhoršujú. Výsledkom toho je, že nám klesá odtok povrchových vôd, pretože voda, ktorá spadne na územie Slovenska, je extrémne využitá na tvorbu rastlinnej produkcie. Situáciu zhoršujú energetické plodiny, ktoré devastujú krajinu svojim negatívnym vplyvom na spotrebu vody.

Ako ďalej Ľ. Jurík uviedol, všetky riečne toky Slovenska boli za rok 2017 v bilančne na nepriaznivých hodnotách. Rovnaká situácia sa zopakovala v rokoch 2018 a 2019. „V našich riekach nemáme dosť vody. A my chceme z povrchových vôd zásobovať závlahy,“ uviedol k situácii Ľ. Jurík, pričom poukázal na fakt, že doberať vodu je možné len pri určitom prietoku vody, ak je tento nižší, nie je možné zavlažovať. Podľa Ľ. Juríka nejde len o malé vodné toky, ale o rieky ako Nitra, či Hron. Poukázal na skutočnosť, že na našom území máme obrovskú produkciu biomasy, ale málo zrážok. Vodu nadmerne využívame, čo platí aj pre podzemné vody. Úroveň hladiny podzemných vôd klesla na niektorých miestach pod povolenú hranicu odberov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down