13.08.2018 | 12:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vplyv biokalu na produkciu a kvalitu trávneho porastu

Výrazný pokles výroby organických hospodárskych hnojív posúva do popredia rôzne alternatívne formy využívania hospodárskych odpadov organického pôvodu so zámerom riešiť deficit organickej hmoty v pôde a udržať pôdnu úrodnosť na požadovanej úrovni. Jednou z možností, je využitie digestátu – biokalu, odpadu po kontinuálnej fermentácii živočíšnych a rastlinných odpadov, ktorej cieľom je výroba bioplynu.

Vyhnitý biokal po výrobe bioplynu môžeme považovať za netradičné organické hnojivo so špecifickými účinkami na pôdu a pestované plodiny. Tento poznatok si však s rozvojom technológií a zvyšovaním efektívnosti bioplynových staníc vyžaduje korekciu. Biokal nie je čisto hnojivo organické, ale hnojivo organicko – minerálne. Na základe týchto zistených skutočností sa môžeme rozhodovať, ako môžeme biokal v poľnohospodárstve efektívne využiť. Použitím biokalu na hnojenie poľných plodín je možné uzatvoriť kolobeh živín pri znížených dávkach minerálnych hnojív.

Parametre pokusu

Cieľom riešenej výskumnej úlohy bolo overiť vplyv rôznych dávok vyhnitého biokalu, ako alternatívneho organického hnojiva na výšku a kvalitu produkcie trávneho porastu. Vyhnitý substrát, ktorý vznikol pri procese kofermentácie rastlinnej a živočíšnej biomasy, sme aplikovali na trávny porast na jar v roku 2016. Biokal sa aplikoval ručne na povrch porastu sledovaných variantov v nasledovanej dávke hnojenia: V1 – nehnojená kontrola, V2 - N 90 v kg.ha-1 čistých živín biokal (jednorazová dávka na jar), V3 - N 120 v kg.ha-1 čistých živín biokal (jednorazová dávka na jar), V4 - N 150 v kg.ha-1 čistých živín biokal (jednorazová dávka na jar).

Na základe chemického rozboru vyhnitého biokalu sa vypočítali dávky biokalu, rovnajúce sa čistým živinám dusíka vo variantoch V2,V3 a V4.

Porasty sa v úžitkových rokoch využívali trikrát kosbou, pričom prvá kosba sa uskutočnila na začiatku klasenia prevládajúcich druhov tráv, druhá s odstupom 7 - 8 týždňov po prvej, tretia 8 - 10 týždňov po druhej.

Dosiahnuté úrody

Pôdnu úrodnosť ovplyvňujú faktory akými sú pôdny typ, pôdny druh, hĺbka pôdy a ornice, pórovitosť a štruktúra pôdy, minerálna sila pôdy, sorpčný komplex pôdy, pôdna rekcia, množstvo a kvalita humusu.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down