07.05.2019 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vplyv delených dávok dusíkatých hnojív na úrodu maku

Dusíkatá výživa maku je nevyhnutná nielen pre správny rast a vývoj, ale i k dosiahnutiu rentabilných úrod vysokej kvality. Efektívnosť dusíkatého hnojenia ovplyvňuje straty dusíka, ktoré majú zároveň negatívny dopad na zložky životného prostredia. Týmto stratám je možné predchádzať využívaním hnojív obsahujúcich inhibítory premeny dusíka, tzv. stabilizované hnojivá.

Vzhľadom k rastúcej intenzifikácii poľnohospodárstva sa využívanie stabilizovaných hnojív javí ako vhodný prostriedok dusíkatej výživy, pričom sú rešpektované enviromentálne požiadavky moderného poľnohospodárstva.

Vysoké nároky

Nároky maku na výživu začínajú skoro po vzídení a pretrvávajú do obdobia tvorby generatívnych orgánov. Obzvlášť dusík má vo výžive maku nezameniteľný význam. Používanie dusíkatých hnojív je spojené so stratami dusíka a to ako vyplavovaním tak v podobe plynov. Tieto úniky majú negatívny vplyv na zložky životného prostredia a zároveň znižujú rentabilitu pestovania rastlín. Straty dusíka môžu byť pri používaní bežných dusíkatých hnojív obmedzené agrotechnickými zásahmi, ako je správne zvolená doba a metóda aplikácie hnojiva a jeho dávka. Používanie hnojív s inhibítormi premeny dusíka napomáha k väčšej redukcii strát dusíka a prispieva k zvýšeniu efektívnosti hnojenia.

Najčastejšie sa využívajú inhibítory premeny dusíka v spojení s močovinou, najmä vďaka vysokému obsahu dusíka (46 percent). Používaním inhibítora ureázy dochádza k zníženiu aktivity enzýmu ureázy v mieste kontaktu hnojiva s pôdou alebo rastlinou. Rozklad močoviny je potlačený až do doby, než nastanú väčšie zrážky. Po rozpustení sa močovina ako nepolárna molekula CO(NH2)2 dostáva do pôdneho profilu a následným pohybom v pôde dochádza k oddeleniu inhibítora od močoviny. Potom už môže byť močovina vplyvom ureázy rozložená na NH4+. Tento katión je naviazaný na sorpčný komplex a už nedochádza k jeho stratám.

Podmienky pokusu

V poľnom maloparcelkovom pokuse bol sledovaný vplyv dusíkatých hnojív s inhibítormi jeho premeny aplikovaných v delených dávkach na úrodu maku siateho. Pokus bol založený v lokalite Žabčice (južná Morava, suchá oblasť s neutrálnymi až slabo kyslými pôdami, nadmorská výška 185 metrov). Ako modelová rastlina bola použitá odroda maku Major (výsevok 1,5kg na hektár), ktorá bola vysiata 17. apríla 2018. Varianty boli založené v štyroch opakovaniach.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down