10.05.2024 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vplyv hnojiva AZOTER LF+ na úrodu zelenej hmoty novo-testovaných medziplodín

Každý, kto trochu sleduje problematiku stavu a vývoja poľnohospodárstva, je dobre oboznámený s najväčšími výzvami súčasnosti. Podľa rôznych analýz, Slovensko, podobne ako aj všetky okolité krajiny, zaznamenáva narastajúci problém s kvalitou pôdy. Z poľnohospodárskej sústavy postupne mizne živočíšna výroba, a tým aj maštaľný hnoj, takže ubúda zdroj organickej hmoty v pôde.

Trvalý zelený kryt stabilizuje aj vlahové podmienky a známy je tiež jeho protierózny účinok. V súčasnosti, kedy z rôznych dôvodov, vrátane legislatívnych (NV SR 436/2022), dochádza k poklesu intenzifikačných faktorov, sa otáznou stáva aj intenzifikácia a stabilizácia úrod zelenej hmoty medziplodín. K naskytujúcim sa možnostiam, patrí využitie foliárnej výživy na báze mikroorganizmov. Z naznačených súvislostí sme sa rozhodli preveriť úrodový efekt perspektívneho domáceho prípravku AZOTER LF+ na vybrané druhy medziplodín, novo-testovaných druhov a miešaniek.

Poľné pokusy - ciele

Poľné pokusy boli založené v roku 2023 v Milhostove, na experimentálnom pracovisku NPPC – Ústavu Agroekológie v Michalovciach. Pôdy sú charakterizované ako ťažké, ílovito-hlinité fluvizeme glejové. Hlavným cieľom nášho výskumu bolo porovnať miešanky perspektívnych druhov medziplodín, a samostatných medziplodín. Ide o slez kŕmny, facéliu vratičolistú, vičenec vikolistý, hrach siaty, pohánku jedlú, horčicu bielu, ďatelinu purpurovú a reďkev olejnú. Zamerali sme sa na skúmanie vplyvu vybraných agronomických zásahov počas pestovateľského postupu na celkovú produkciu biomasy, teda na úrodu sušiny, obsah organických látok a celkový objem uhlíka. Boli použité dva varianty výživy: (i) NPK (15:15:15) 200 kg na hektár, a (ii) NPK (15:15:15) 200 kg na hektár + AZOTER LF+ (10 litrov na hektár, účinná zložka Herbaspirillum seropedicae a Trichoderma atroviride). Výsledky výskumu preukázali, že úrodu medziplodín môže prípravok Azoter LF zvýšiť, ak je použitý za vhodných pôdno-klimatických podmienok. A následne, môžu byť vylepšené pôdne vlastnosti zvýšeným vkladom organickej hmoty, ktorá súvisí s vyšším množstvom dodaného uhlíka. Možno nezaškodí, keď sa tomu budeme venovať trochu podrobnejšie a v úvode aj viac všeobecne.

Lacnejšie a ekologickejšie

Medziplodiny sú jednou z možností pre udržanie, alebo zvyšovanie úrodnosti pôdy, najmä pri aktuálne vysokých cenách priemyselných hnojív a pokiaľ na podniku chýba okrem vyváženého osevného postupu aj živočíšna výroba. Je vhodné dopĺňať odčerpané živiny a organickú hmotu do pôdy lacnejšou a ekologickejšou formou, ktorou je práve aj pestovanie medziplodín na zelené hnojenie. Medziplodina svojim rastom živiny čerpá a tým aj viaže, čím zabraňuje vyplavovaniu najmä dusíka v dusičnanovej forme. Medziplodiny často bývajú súčasťou tzv. zazeleňovacích porastov známych ako „greeningové“ zmesi, ktoré pôdu obohacujú o dusík a organickú hmotu, zlepšujú jej štruktúru, chránia pôdu pred jej odnosom z parcely z dôvodu vodnej a veternej erózie, kde varianty, v ktorých sa medziplodiny pestovali sa ukázali ako veľmi účinné proti erózii pôdy. Korene a zvyšky rastlín podporujú činnosť pôdnych mikroorganizmov, čím zlepšujú fyzikálne vlastnosti pôdy a zmierňujú negatívne dôsledky zhutňovania ťažkými poľnohospodárskymi strojmi; potláčajú buriny, škodcov ako aj  choroby, a majú mnohé mimo-produkčné funkcie: rozširujú spektrum pestovaných plodín, čím zvyšujú diverzitu a ekologickú stabilitu stanovišťa,  čím prispievajú k  udržateľnosti hospodárenia.

Druhy hodné pozornosti

Facélia vratičolistá je rýchlo rastúca plodina z čeľade Hydrophyllaceae, ktorá sa môže pestovať ako medziplodina, alebo aj ako hlavná plodina, najmä na produkciu osiva a keďže nemá žiadny vzťah k iným pestovaným plodinám, je vhodná ako zlomová plodina v striedaní plodín.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down