09.09.2022 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vplyv minerálnej výživy a humínových kyselín na úrodu a kvalitu ostropestreca mariánskeho

Ostropestrec mariánsky Silybum marianum (L.) Gaertn. je najviac pestovanou liečivou rastlinou na Slovensku, čo platí už takmer dve desaťročia. Tradičné uplatnenie semien/nažiek tejto plodiny je spojené hlavne s využitím liečivých účinkov zložiek silimarínového komplexu najmä na regeneráciu pečene, avšak potenciál úrody fytomasy a jej chemické zloženie naznačujú možnosti oveľa širšieho využitia. Celosvetovo sa preto preveruje vhodnosť ostropestreca pre ďalšie formy využitia, tak úrody semien ako aj nadzemnej fytomasy, kým staršie záznamy dokladujú využitie najmä koreňov. To celé perspektívu pestovania ostropestreca naďalej iba zvyšuje, pričom sa upresňujú aj požiadavky pre šľachtiteľské ciele a zároveň sa tiež zvyšuje potreba profesionálneho zvládnutia samotnej agronómie.

Ostropestrec síce patrí k medicínsky najviac skúmaným liečivým rastlinám, zároveň však patrí aj k plodinám, ktorých rastové požiadavky na agroekologické podmienky neboli zatiaľ dostatočne preštudované. S ohľadom na požiadavky sformulované na medzinárodnej odbornej scéne je v súčasnosti potrebné, aby základné agronomické pokusy navrhované s cieľom preskúmať reakciu ostropestreca na kľúčové faktory tvoriace úrodu a jej kvalitu (výživa NPK, dátum sejby, organizácia porastu, kalibrácia a ošetrenie osiva, regulátory rastu a ochrana proti burinám), boli rozširované o ďalšie stimulačné faktory, ktoré sú pri liečivých plodinách zatiaľ menej preskúmané, kam patria aj humínové preparáty. 

Lokalita, pôdne podmienky, rastlinný materiál a agronómia

V podmienkach Slovenska, teda miernej klímy, sa ostropestrec pestuje na úrodných pôdach s dobrým vodným režimom, aj v podmienkach marginálnych pôd, akými sú menej bonitné ťažké a ľahké pôdy s narušeným vodným režimom, až periodickým vodným stresom. Prevláda agronomická hypotéza, podľa ktorej, ak rastlina tvorí silný koreňový systém, znesie rôzne podmienky vrátane tých menej priaznivých.

Poľný pokus bol založený v prevádzkových podmienkach spracovateľskej firmy Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica, ktorá hospodári na severovýchode Slovenska v podhorskej oblasti s mierne chladným a vlhkým podnebím. Porast o celkovej výmere 4 ha bol lokalizovaný na parcele so stredne ťažkou ílovito-hlinitou pôdou, v nadmorskej výške 540 metrov a v tesnej blízkosti rieky Poprad.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down