04.05.2018 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vplyv pôdneho humínového preparátu na úrodu a kvalitu špeciálnych plodín

Celosvetový vývoj v oblasti výživy rastlín núti odbornú verejnosť čoraz vážnejšie sa zaoberať aj vplyvom rôznych pomocných látok, ktoré v konečnom dôsledku prispievajú k zvýšeniu hospodárskej úrody plodín. Prvotné uzávery a vcelku priaznivé výsledky pôdneho preparátu domáceho pôvodu na báze humínových kyselín HUMAC Agro, dosiahnuté v polyfaktoriálnom stacionárnom poľnom pokuse s hlavnými poľnými plodinami a rôznymi technológiami obrábania pôdy, mali za následok potrebu otestovať vplyv daného pôdneho kondicionéra aj na úrodu špeciálnych plodín. V predkladanom príspevku by sme radi zhrnuli nadobudnuté poznatky z pilotných pokusov získaných pri pestovaní najmä niektorých druhov zeleniny a ovocia. Invencia a výsledky dosiahnuté v poloprevádzkových podmienkach sú z krajín V4.

Vlastnosti pôdy a živiny

Pri pôdnych kondicionéroch je vhodné sledovať najvýznamnejšie biologické, fyzikálne, hydrofyzikálne a chemické vlastnosti pôdy (podľa možností), pričom sa pozorovania časom spravidla sústredia na úrodu limitujúce parametre. Samozrejme, pri odberoch pôdnych vzoriek je nevyhnutné metodologicky správne vzorkovanie pozemku, kedy spriemerovaná vzorka/y je vzhľadom k veľkosti a heterogenite parciel dostatočne reprezentatívna. Pôdne zmeny prebiehajú zvyčajne pozvoľne, výrazné zmeny môžu súvisieť s heterogenitou pôdy, nepoctivým odberom, prípadne vypovedajú o neželanom efekte - a práve čomu sa treba vyhnúť. Obzvlášť dôležité je sledovať vývoj obsahu prístupných živín v pôde, a to hlavne ak je zmena úrod i niektorých ďalších pôdnych vlastností pozitívna. Aby zvýšená úroda plodín svojou negatívnou bilanciou živín neviedla k stavu vyčerpania pôdnych zásob, musí byť v súlade so zvyšovaním, prípadne zachovaním obsahu živín v pôde. Ak pôdny kondicionér úrodu plodín aj mikrobiálnu činnosť v pôde priaznivo zvyšuje a napriek tomu (či práve vďaka tomu) obsah živín v pôde klesá (pričom bilancia - rozdiel vkladaných a odčerpaných živín je zanedbateľná), v pôde pravdepodobne absentujú druhy mikroorganizmov súvisiace so zvyšovaním obsahu prístupných foriem živín.

Zamedzujú stratám živín

Vzhľadom na nižšie popísané výsledky predpokladáme, že mechanizmus pôsobenia pôdnych preparátov na báze humínových kyselín je odbornej verejnosti známy a pre obmedzený priestor to nepripomíname. Iba k dôvodom prečo znižovať dávky minerálnych živín spomenieme, že humínové kyseliny znižujú straty živín ich vyplavovaním. Len straty vyplavovaním dusičnanového dusíka priesakovými vodami v jarnom období môžu podľa  štúdií Lehotského (Lehotský, 1984) dosahovať za určitých podmienok až 70 až 90 percent z celkového množstva vyplavených živín za rok. Pri snahe vylepšiť technologické parametre a úžitkové vlastnosti pôvodnej suroviny, z ktorej sa humínový preparát HUMAC Agro vyrába, boli v priesakových testoch v Maďarsku merané sorpčné charakteristiky vylepšenej suroviny (2009).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down