14.01.2016 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Všestranné odrody a komplexná ochrana porastov

Sériu zimných seminárov pre poľnohospodárov už tradične usporiadala spoločnosť Sempol spol. s r. o. v spolupráci s firmami RWA SLOVAKIA spol. s r. o., Syngenta Slovakia s. r. o. a EGT system spol. s r.o. - ENERGEN, tentokrát na konci novembra v Nových Zámkoch s programom zameraným na sortiment hybridov kukurice a ostatných jarín pre sezónu 2016 s ponukou prípravkov pre ochranu rastlín a nemenej zaujímavou prednáškou z fyziológie rastlín.

Hybridy kukurice s výsledkami

Ing. Peter Jablonický, produktový manažér spoločnosti Sempol vo svojom vstupe uviedol: „Pre sezónu 2016 sme zredukovali portfólio kukurice na 18 hybridov s cieľom ponúknuť kvalitné materiály. Úplné novinky sú ES Fireball (FAO 260), ES Asteroid (FAO 290) a  RGT Phileaxx, ktorá sa už predávala v minulom roku, ale v obmedzenom množstve.

Prednosťou ES Fireball-u (FAO 260) určeného na pestovanie na siláž, je plasticita a úrodnosť, ktorú preukázal v odrodových skúškach v podmienkach viacerých štátoch (napr. Nemecko, Poľsko, Česká republika), kde v rámci svojej skorostnej skupiny tieto skúšky vyhral. Ide o kukuricu, ktorá je vyššia, poskytuje vysokú úrodu zelenej hmoty s vyšším podielom šúľkov (36 percent) s veľmi dobrou odolnosťou voči stresu, hlavne suchu. V ideálnych podmienkach vytvára na rastline aj dva šúľky.

Novým hybridom šľachtenia Euralis, zároveň aj novej genetiky „Tropical Dent“ je ES Asteroid (FAO 290) - najskorší zrnový hybrid v ponuke Sempolu, ktorý sa vyznačuje vysokým úrodovým potenciálom, veľmi dobrou toleranciou voči suchu a je vhodný do rôznych systémov pestovania.

V skupine stredne skorých hybridov FAO 300 – 350 sú v ponuke zaradené štyri, už osvedčené hybridy: DS 0336 s využitím na zrno, Helena s využitím na siláž (ide o pôvodný materiál vyšľachtený na Slovensku), ES Gallery určený na zrno a nosný hybrid Chapalu.

„Chapalu (FAO 350) je kukurica nižšieho vzrastu generatívneho typu, pestovateľsky určená na zrno, ktorá koncentruje energiu na tvorbu plne ozrneného šúľka. Prednosťou je aj nižšia zberová vlhkosť, veľmi dobrý zdravotný stav a vyrovnanosť v rôznorodých ročníkoch.

V skupine stredne neskorých hybridov FAO 350 – 400 je v ponuke šesť pestovateľsky zaujímavých materiálov: RGT Futurixx, Luciana, DA Sonka, Scandi CS a z hľadiska spoločnosti nosné – RGT Alexxandra a RGT Phileaxx.

RGT Alexxandra (FAO 390) je určená na pestovanie na zrno. Ide o generatívny typ rastliny nižšieho vzrastu s vysokým úrodovým potenciálom, ktorý podobne ako Chapallu, sústreďuje energiu na tvorbu zrna. Prednosťou je aj nízka zberová vlhkosť zrna. V roku 2014 v poloprevádzkových pokusoch naprieč Slovenskom, bola porovnávaná s konkurenčnými hybridmi, kde až na dve lokality, bola najúrodnejšia s priemernou úrodou 11,8 tony zrna z hektára.

Novinka minulého roka RGT Phileaxx (FAO 400) sa pestuje na zrno. V  pokusoch Maďarského kukuričného klubu skončila posledné tri roky na prvom mieste. Z pohľadu celkovej ekonomiky pestovania sú jej prednosťou nižšie zberové vlhkosti a teda nižšie náklady na sušenie zrna.

V skupine FAO 400 – 450 je v ponuke zrnový hybrid Acimill (FAO 410). Je vyššieho vzrastu, ale vďaka silnému koreňu a pevnému steblu nepolieha. Má dobrý zdravotný stav, veľmi dobrú stabilitu na stanovišti a odolnosť proti suchu.

V skupine veľmi neskorých hybridov FAO nad 450 je pestovateľsky známy silážny hybrid Golias (FAO 550), ktorý sa vyznačuje nasadzovaním veľkých šúľkov, avšak produktový manažér ho neodporúča pestovať na zrno.

Ponuka hybridov slnečnice

„Našou snahou je ponukou slnečníc reflektovať na požiadavky trhu. Pestujú sa predovšetkým hybridy Clearfield technológie t. j. imazamox rezistentné a slnečnice so zvýšeným obsahom kyseliny olejovej. V  ponuke spoločnosti máme dve novinky roku 2015: ES Terramis CL a vysoko olejnatú Mooglli CL HO,“ uviedol P. Jablonický.

ES Terramis CL je najúspešnejší hybrid slnečnice poloprevádzkových pokusov SPZO na Slovensku za rok 2014, kde priemerne dosiahol 4,0 tony nažiek z hektára. Je to stredne skorý Clearfield hybrid nižšieho vzrastu na úrovni dozrievania NK Neoma. Má veľmi dobrú odolnosť najmä na sclerotíniu, phomu a phomopsis. Vyšší obsah oleja a  nadpriemerný úrodový potenciál sú ďalšie benefity pre pestovateľa.

Mooglli CL HO sa vyznačuje výborným zdravotným stavom, vysokým obsahom oleja (nad 48 percent), v segmente vysoko olejnatých odrôd dosahuje nadpriemerné úrody. V pokusoch na Slovensku (2015) dosiahol Moogli CL HO nadpriemerné výsledky vo všetkých sledovaných ukazovateľoch, napr. v olejnatosti bol na prvom mieste.

Jariny pre rok 2016

Ing. Jana Garaiová, produktová manažérka spoločnosti Sempol sa zamerala na kritériá výberu odrôd do pestovateľských podmienok. Zo strany spoločnosti je kladený dôraz na dôkladné preverenie odrôd v rôznych agroekologických podmienkach.

Jačmeň jarný

Pre nasledujúcu sezónu sú v ponuke kvalitné sladovnícke odrody jačmeňa jarného: Kangoo, Malz, Signora, Sunshine a Olympic. „Zo strany sladovní je väčší záujem o odrody, ktoré majú vyšší stupeň prekvasenia,“ konštatovala J. Garaiová a dodala: „Sunshine je naša exkluzívna sladovnícka odroda, ktorá má výborný úrodový potenciál, odolnosť proti poliehaniu a veľmi dobrý zdravotný stav. Má predpoklad zaradiť sa medzi hlavné odrody spoločnosti Heineken.“ Signora je pestovateľsky preverená odroda, je stále zaradená v portfóliu Heinekenu, napriek tomu, že nie je až tak úrodná ako Sunshine, či Kangoo, jej prednosťou je vyrovnaná kvalita. Signora je kontrolnou odrodou pre ÚKSÚP.

Olympic je novinka pre nasledujúcu sezónu zo šľachtenia RAGT. Je to nižšia odroda s výberovou sladovníckou kvalitou (USK 8), aktuálne skúšaná pre odrodový sortiment sladovníckeho jačmeňa firmy Heineken Slovensko Sladovne.

Úrodná je aj univerzálna odroda Calcule, ktorá je kontrolnou odrodou pre ÚKSÚP. Vyznačuje sa výbornou prispôsobivosťou kontinentálnym podmienkam a vhodnosťou pre pestovanie aj v problematickejších podmienkach. V ponuke je aj veľmi úrodná odroda Cerbinetta so špičkovou sladovníckou kvalitou.

Pšenica jarná, ovos siaty, hrachy a lucerna

Osinatá presievková odroda pšenice jarnej – Sensas (E), sa vyznačuje dobrou odolnosťou proti poliehaniu, poskytuje vysoké úrody a darí sa jej aj v severnejších oblastiach Slovenska. Ďalšou presievkou pšenicou je Lennox (E),v sortimente nahradila Xenos. Vyznačuje sa dosahovaním vysokých úrod a výborným zdravotným stavom.

„Do ponuky pripravujeme stredne skorú odrodu tvrdej jarnej pšenice - Doridur. Disponuje odolnosťou proti poliehaniu, výbornými kvalitatívnymi parametrami zrna a dobrým zdravotným stavom,“ uviedla J. Garaiová.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

12345

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down