25.07.2017 | 02:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Všestranné odrody pre každého pestovateľa

Expozícia spoločnosti RWA Slovakia patrí na Celoslovenských dňoch poľa tradične k najväčším, čo sa týka vystavovaného počtu odrôd hustosiatych obilnín a repky a tento trend si zachovali aj na 6. ročníku podujatia, kde okrem nosných materiálov, predstavili aj viaceré novinky.

„Patríme medzi spoločnosti s najširším záberom v predaji poľnohospodárskych vstupov a realizácii výstupov. Kapacitne sme najväčší výrobca osív hustosiatych obilnín na Slovensku. Preto aj tu - na celoslovenskom stretnutí poľnohospodárov predstavujeme širokú ponuku odrôd najdôležitejších poľných plodín, predovšetkým však obilnín ako sú pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos, vrátane ich jarných foriem,“ predstavil sortiment Ing. Peter Lelkes, vedúci oddelenia osív, RWA Slovakia. Z ponuky odrôd pšenice vyzdvihol pestovateľsky etablovaný Bernstein, ktorý je najpredávanejšou odrodou ozimnej pšenice z portfólia. Zo sortimentu tvrdých ozimných pšeníc P. Lelkes upozornil na odrodu Wintergold pre výbornú odolnosť proti mrazom, ktorá je druhým rokom v ponuke a našla si svojich pestovateľov. V segmente repiek predstavil hybrid Naiad, ktorý vďaka mohutnejšiemu koreňovému systému výborne hospodári s vodou, preto je určený skôr do suchších podmienok a nadpriemerne úrodnú líniovú odrodu Marcelo.

Ing. Jana Garaiová, produktová manažérka pre obilniny, strukoviny a krmoviny zdôraznila, že v podmienkach sucha, aké panujú v tomto roku s nepriaznivým dopadom na výšku úrody a kvalitu produkcie, práve odrody s benefitnými vlastnosťami, ktorými disponujú už spomenuté odrody Berstein a Wintergold, určite pestovateľa podržia v kvalite pri zachovaní primeranej úrody. „Sortiment odrôd dopĺňame tak, aby sme mali pre podmienky každého pestovateľa niečo v ponuke. V tomto roku sme ponuku rozšírili o skoré pšenice v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, kedy sme sa viac zameriavali na neskorší sortiment,“ dodala J. Garaiová.

Skoré pšenice reprezentujú dve odrody elitnej potravinárskej kvality Emílio a Julie. Z nich Emilio je osinatá pšenica, ktorej prednosťou je veľmi dobrý zdravotný stav, výborná mrazuvzdornosť a dosahovanie nadpriemerných úrod. Julie je bezosinatá odroda, ktorá si oprávnene zaslúži pozornosť pestovateľa, pretože dosahuje nadpriemerné úrody pri zachovaní najvyššej potravinárskej kvality.

Pšenice s potravinárskou kvalitou A obohatili o dve perspektívne novinky - Spontan a Findus. Podľa produktovej manažérky ide o rozdielne pšenice, ktoré majú veľmi dobrý, geneticky podmienený obsah bielkovín - nekolíšuci s úrodou. Spontan je veľmi plastická odroda s vysokou kompenzačnou schopnosťou, prioritne určená do intenzívnejších podmienok pestovania, má veľmi dobrý zdravotný stav takmer na úrovni Bernsteinu. Findus, je naopak nižšia nepoliehavá odroda, vhodnejšia do severnejších oblastí Slovenska, pre neskorší vstup do vegetácie na jar. Disponuje veľmi dobrou odolnosťou proti vymrznutiu. V porovnaní so Spontanom, ktorý skoro na jar vegetuje, je Findus pomalší približne o päť dní, vďaka čomu lepšie znáša jarné mrazy. Čo sa týka kvality, dosahuje vysoké a stabilné číslo poklesu.

Segment kŕmnych pšeníc doplnili o skorú osinatú pšenicu Sofolk CS, ktorá veľmi skoro dozrieva, poskytuje nadpriemerné úrody, navyše dobre odoláva suchu.

V sortimente elitných odrôd J. Garaiová v pokuse predstavila presievkovú odrodu pšenice Lennox kompenzačného typu s vysokým úrodovým potenciálom a prispôsobivosťou k podmienkam prostredia, navyše s veľmi dobrou odolnosťou proti múčnatke a hrdziam.

„S Lennoxom treba pracovať už na jeseň, odporúčam neskorší termín sejby - vtedy poskytuje vyššie úrody. Čo sa týka kvality, dosahuje veľmi stabilné číslo poklesu, podobne ako všetky naše nosné odrody v ponuke - sú to kvalitatívne vlastnosti, ktoré pokladáme za veľmi dôležité,“ dodala na záver prezentácie J. Garaiová. 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down