16.10.2018 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výbava a príslušenstvo traktorov

Pre pokrytie potrieb rôznych prác v podniku málokedy postačuje len sériová výbava traktora. Agregácie s rozdielnymi typmi strojov si veľmi často vyžadujú, aby bol traktor vybavený celým radom špeciálneho príslušenstva. A tu sa dostávame k otázke výbavy, ktorá stále viac rozhoduje o úspešnom využití moderného traktora.

Ponuka výbavy v súčasnosti vyrábaných traktorov je skutočne čoraz bohatšia. Na jednej strane je to spôsobované vývojom stále komplikovanejšieho závesného náradia, na druhej strane aj tým, že výrobcovia chcú ponúknuť niečo viac, než ich konkurenti. Z tohto trendu môžu mať úžitok aj poľnohospodári, avšak iba vtedy, keď budú pri obstarávaní nového traktora postupovať premyslene.

Pri výrobe traktorov sa v súčasnosti výrobcovia orientujú predovšetkým na tie oblasti, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú hospodárnosť prevádzky traktora. Ide predovšetkým o riešenia zamerané na lepšie využívanie energie paliva pri zníženom emisnom zaťažení prostredia, v ktorom traktor pracuje. Motory novej generácie sú spravidla naladené a zdokonalené tak, aby mali nižšiu spotrebu paliva. Zároveň sú pri moderných traktoroch dnes veľmi prínosné systémy riadenia výkonu motora. Ich úlohou je prispôsobiť otáčky motora a prevodový pomer požiadavkám na výkon, takže traktor odvedie maximum práce, a spotrebuje len nevyhnutné množstvo paliva. Systém využíva vzájomnú spoluprácu až trojice riadiacich jednotiek a ovládačov v kabíne na to, aby motor, prevodovka a vývodový hriadeľ boli vzájomne optimálne zladené. Na základe dát o aktuálnej pojazdovej rýchlosti, otáčkach a zaťažení motora mení prevodové stupne a nastavuje otáčky motora. Vodič má do systému prístup cez páku ručného plynu a pedál akcelerátora - zadá len požadovanú rýchlosť jazdy a prepínačom zvolí prevádzkový režim. Systém potom udržuje zvolenú rýchlosť tak, aby otáčky motora boli pokiaľ možno nízke a zaradená rýchlosť čo možno najvyššia. Nezáleží na tom, či traktor ťahá náves po ceste v kopcovitej krajine, alebo dlátový kyprič na nehomogénnych pôdach - riadiaca jednotka neustále uskutočňuje drobné zmeny nastavenia tak, aby traktor pracoval čo najefektívnejšie. Významné pokroky sa dosiahli v oblasti automatického riadenia traktorových súprav so satelitnou podporou, čo sa využije predovšetkým v súvislosti s rozširujúcim sa záberom pracovných strojov, ako aj pri práci v sťažených podmienkach (nižšia viditeľnosť, prašné prostredie).

Od traktorov sa v praxi všeobecne očakáva, že budú disponovať špičkovými úžitkovými vlastnosťami. Z praxe je známe, že hodnotenie úžitkových vlastností traktora je relatívne, pretože odráža mieru uspokojenia konkrétneho užívateľa. Každý záujemca o traktor má o ňom svoje osobné predstavy. Tie však často záležia od jeho budúceho predpokladaného nasadenia. Dobré zváženie výberu traktora s vhodnou výbavou je prvým predpokladom jeho neskoršej efektívnej prevádzky. Jednotlivé funkčné skupiny traktora (motor, prevodovka, hydraulika, pojazdové ústrojenstvo, kabína) sú predmetom neustálych inovácií a zdokonaľovania jednotlivými výrobcami traktorov, čo v súčasnosti výber toho „správneho“ traktora značne komplikuje. Príkladov z ponuky vývoja jednotlivých funkčných skupín traktora by sa dalo uviesť viac, skúsme sa však bližšie pozrieť na pojazdové ústrojenstvo.

 

Trendy pri vývoji pojazdového ústrojenstva

 Podľa jednej z definícií je traktor „druh motorového vozidla určeného pre prácu v poľnohospodárstve, lesníctve, komunálnych službách a v doprave“. Z tejto definície je zrejmé, že ide o technické zariadenie, ktoré nachádza široké uplatnenie vo viacerých oblastiach. Aj z uvedeného dôvodu aktuálne vyrábané a na trhu ponúkané traktory sa vyznačujú značnou variabilitou vo voľbe výbavy, a ponúkajú taktiež značnú variabilitu aj pri riešení podvozkovej časti.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down