13.03.2018 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výber vhodného regulátora rastu obilnín a termín aplikácie

Straty spôsobené možným poľahnutím porastu obilnín a znížením kvality zrna sú vždy niekoľkonásobne vyššie ako náklady vynaložené na aplikáciu regulátorov rastu. Cieľom použitia regulátorov rastu je zabrániť poliehaniu porastov, ktoré môže znehodnotiť vynaložené vstupy a zvýšiť náklady na žatvu. Riziko poliehania je ovplyvnené viacerými faktormi - odrodou, úrovňou dusíkatej výživy, hustotou porastu, pôdnymi podmienkami, priebehom počasia, množstvom a charakterom zrážok a ďalšími faktormi.

Okrem výberu vhodného regulátora rastu je mimoriadne dôležitý správny termín aplikácie. U obilnín musíme správne rozlišovať obdobie vegetatívneho a generatívneho rastu. V období vegetatívneho rastu je možné aplikáciou regulátora rastu zvýšiť počet odnoží, ale pokiaľ obilnina už začína steblovať počet potenciálnych produktívnych odnoží už nedokážeme zvýšiť. Veľmi dôležité je správne určiť fázu prechodu rastliny z fázy odnožovania do fázy steblovania. Na presné určenie je potrebné prerezať pozdĺžne odnožovací uzol a presvedčiť sa, či steblá už predlžujú a vytvárajú sa prvé internódia, čím sa začína vzďaľovať rastový vrchol od odnožovacieho uzla. Toto obdobie zodpovedá rastovej fáze BBCH 30. V tomto období silnie apikálna dominancia hlavného stebla a na podporu vyrovnania vývinu odnoží a zároveň podporu tvorby pevných základov stebiel je efektívna aplikácia regulátorov rastu.

Chlormequat chloride ako účinná látka inhibuje biosyntézu giberelínov, čím spôsobuje spomalenie rastu, skrátenie a spevnenie stebla, výrazne potláča apikálnu dominanciu hlavného stebla pričom nepôsobí silnejšie na mladšie pletivá a nespôsobuje nevyrovnanosť porastu. Účinná látka ethephone na začiatku steblovania vhodne dopĺňa chlormequat chloride, skracuje nasledujúce predlžujúce internódia, ktoré v čase aplikácie najintenzívnejšie rastú. Ethephon sa v rastline postupne rozkladá, pričom sa uvoľňuje prírodný rastlinný hormón etylén, ktorý stimuluje tvorbu lignínu a celulózy. Dôsledkom toho je spomalený predlžovací rast buniek v internódiach. Spatial® Plus je nový rastový regulátor obsahujúci chlormequat chloride aj ethephone, ktorý zvyšuje pevnosť bazálnej časti stebiel obilnín, spevňuje a skracuje steblá v priebehu kľúčových rastových fáz obilnín a zvyšuje tak ich odolnosť proti poliehaniu. Účinnosť prípravku podporujú priaznivé podmienky pre rast a vývoj rastlín, najmä vlhké a teplé počasie. Spevnenie bázy rastlín môže do istej miery eliminovať nepriaznivé pôsobenie steblolamu.

Dávku Spatialu Plus odporúčame zvoliť v rozsahu 1–2,4 l.ha-1 podľa rizika poľahnutia porastu, termínu aplikácie, vývojovej fázy príslušnej obilniny a taktiež s ohľadom na použitie ďalších regulátorov rastu. Vyššiu dávku je potrebné použiť pri vyššom riziku poľahnutia, u náchylných odrôd k poliehaniu a predovšetkým v silných, dobre odnožených porastoch. Prípravkom nie je možné úplne zabrániť poľahnutiu v dôsledku extrémnych poveternostných podmienok.

Registrovaná dávka Spatialu Plus je 2,4 l.ha-1. Napriek tomu odporúčame pšenicu ozimnú ošetriť zníženou dávkou v rozsahu 1,5–2 l.ha-1 v priebehu začiatku steblovania (BBCH 30–32). V rastovej fáze BBCH 30 hustosiate obilniny prechádzajú z vegetatívnej do generatívnej fázy. Rastlina je vo fáze BBCH 31 vtedy, keď 1.kolienko je vzdialené aspoň 1 cm od odnožovacieho uzla. Pokiaľ je plánované následné ošetrenie Cerone® 480 v neskoršej  rastovej fáze (BBCH 39–45), je možné použiť zníženú dávku Spatialu Plus 1–1,5 l.ha-1. Jačmeň ozimný sa ošetruje dávkou v rozsahu 2–2,4 l/ha v priebehu začiatku steblovania (BBCH 30–32), vyššia dávka je vhodná najmä u viacradových odrôd. Taktiež je možné použiť zníženú dávku v slede ošetrení s Cerone® 480. Jačmeň jarný sa ošetruje dávkou v rozsahu 1–1,5 l.ha-1 v priebehu začiatku steblovania (BBCH 30-32). Rastlina je vo fáze BBCH 32 vtedy, keď 1.kolienko je vzdialené aspoň 1 cm od odnožovacieho uzla a zároveň 2.kolienko je od 1.kolienka vzdialené aspoň 2 cm. Pri vyššom riziku poľahnutia je možné použiť systém regulácie: 1–1,25 l.ha-1 Spatial® Plus do fázy 2.kolienka (BBCH 32) a následne 0,3–0,5 l.ha-1 Cerone® 480 v neskoršej rastovej fáze (BBCH 39–45).

Spatial® Plus je miešateľný s bežne používanými fungicídmi (napr. Falcon® 460 EC, Delaro®, Hutton®, Boogie® Xpro, Prosaro® 250 EC), insekticídmi (napr. Decis® 50 EW, Proteus® 110 OD) a overenými listovými hnojivami. Spatial® Plus neodporúčame miešať s herbicídmi, koncentrovaným hnojivom DAM 390 a s prípravkami obsahujúcimi dithiokarbamáty, síru a meď. Neodporúčame miešať s kvapalnými hnojivami nad 10 kg dusíka na ha. Odmerané množstvo prípravku sa pridáva do nádrže ako posledné.

Reguláciu porastu na začiatku steblovania je potrebné ukončiť približne do obdobia BBCH 32 – 2.kolienko zreteľné, kedy nastáva obdobie citlivé pre vývin rastového vrcholu.

Ing.Ján Hanuska, Bayer

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down