Vybrali ste si už vysokú školu?

Výber vysokej školy je dôležitým životným medzníkom stredoškolákov. Čo ponúka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá je so svojím študijným zameraním jediná na Slovensku? Poľnohospodárstvo a vedy o živej prírode sú stále v trende a termíny podania prihlášok sa blížia.

Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú prihlášky. S cieľom priblížiť stredoškolákom štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa  pedagógovia i študenti fakúlt zúčastňujú na propagačných prezentáciách pre žiakov študujúcich na stredných školách. Záujemcovia môžu získať podrobné informácie o  akreditovaných študijných programoch ponúkaných v akademickom roku 2017 – 2018, a to nielen na úrovni bakalárskych, ale aj chronologicky nadväzujúcich inžinierskych a doktorandských stupňov štúdia. Zároveň sa môžu zoznámiť s priebehom prijímacieho konania, termínmi podávania tlačených a elektronických formulárov prihlášok a  vysokoškolskou legislatívou.  Študenti, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa na stretnutí osobne, nájdu informácie o podmienkach štúdia na SPU v Nitre na stránke univerzity: www.uniag.sk a tiež na stránkach jednotlivých fakúlt.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách č. 12

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *