16.01.2017 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vybrané špecifiká pestovania ovsa siateho

Medzi jarnými obilninami zaujíma významné postavenie aj ovos siaty. Predstavuje obilninu, ktorá sa vyrába s najnižšími energetickými a enviromentálne rizikovými vstupmi spomedzi všetkých obilnín. Výnimočnou je aj jeho predplodinová hodnota medzi obilninami.

Ovos je považovaný za typicky dlhodennú rastlinu. Ovos je obilný druh nenáročný na teplo. Obilky začínajú klíčiť už pri teplote 1 - 2 °C. So zvýšením teploty na 5 - 6 °C sa doba vzchádzania značne skracuje. Pri teplote pôdy 5 °C trvá obdobie od sejby do vzchádzania 20 dní, pri teplote 15 °C len 7 dní. Rastliny ovsa sú pomerne odolné krátkodobému pôsobeniu nízkych teplôt. Sú poškodzované alebo hynú vo fáze vzchádzania pri -7 až -8 °C (jarné formy), vo fáze kvitnutia a mliečnej zrelosti pri -2 °C.

Výber pôd

Ovos dobre využíva všetky pôdy, ktoré majú vhodný vodný režim. Môžu to byť pritom pôdy menej úrodné, ako sú v horských polohách, ale darí sa mu dobre aj na rozoraných lúkach, vypustených rybníkoch a rašelinných pôdach. Znáša aj pôdy silne kyslé s pH 4,0 - 5,0. Nevhodné pre ovos sú pôdy ľahké, ľahko priepustné, kde je možné ovos pestovať len v podmienkach pravidelného prísunu zrážok (650 - 800 milimetrov) v priebehu vegetácie. Na úrodných pôdach s dostatkom vlahy v lete je možné dosiahnuť vysoké úrody. Na vlahou zásobenom stanovišti sa tvorí až o 25 percent viac kláskov v metline.

Náročný na vodu

Príprave pôdy pred pestovaním ovsa siateho predchádza na jeseň stredne hlboká orba. Jarná predsejbová príprava pre ovos má byť čo najjednoduchšia. Musí sa zaistiť čo najskoršia a najrovnomernejšia sejba pri maximálnej úspore vlahy. Hĺbka sejby je 3 - 5 centimetrov. Do väčšej hĺbky sejeme ovos plevnatý, do menšej ovos nahý. Na ľahších pôdach sejeme hlbšie a na ťažších plytšie. Ovos je počas celej doby vegetácie veľmi náročný na dostatočné zásobenie vodou. Na vytvorenie jedného kg sušiny ovos potrebuje minimálne 500 litrov vody, zatiaľ čo jačmeň a pšenica jarná len 350 - 400 litrov, nehovoriac o kukurici kde sa táto hodnota pohybuje okolo 180 - 200 litrov. Preto je ovos nevyhnutné pestovať na pôdach dostatočne zásobených vodou. Prírastok úrody je pri ovse výrazne nižší, ak chýbajú zrážky najmä v máji a júni. Vplyv sucha sa prejavuje predovšetkým redukciou založených zŕn a znížením ich hmotnosti. Naopak príliš vlhký ročník (v kombinácii s nevhodným stanovišťom, výživou a odrodou) je príčinou poliehania a následného zníženia úrody.

Založenie porastu

Ovos vyžaduje skorú sejbu. Preto je nutné pre ovos vyberať pozemky, na ktorých je možné čo najskôr na jar začať predsejbovú prípravu pôdy. Pre pestovanie ovsa sú vhodné otvorené plochy, neuzavreté lesom. Je tu menší predpoklad výskytu prenášačov viróz a poškodenia porastov zverou. Pri sejbe mu nevadí ani vyššia vlhkosť pôdy.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down