16.03.2016 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výchova budúcich manažérov je prepojená s praxou

Uplatnenie na trhu práce a požiadavky praxe: to sú dve formulácie, ktoré sa skloňujú v rôznych súvislostiach - absolventov univerzít nevynímajúc. Od absolventov fakulty, ktorá vychováva budúcich ekonómov, manažérov, obchodníkov, analytikov a expertov na medzinárodné ekonomické vzťahy sa to očakáva o to viac, lebo sú to práve oni, kto bude zodpovedať za strategické rozhodnutia v nimi riadených podnikoch, identifikovať trhové príležitosti, odhadovať podstupované riziká a riadiť pracovné kolektívy.

Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra svojimi dlhoročnými výsledkami ako aj najnovšími aktivitami dokazuje, že flexibilita, inovatívnosť a prepojenie s praxou i s globálnymi trhmi sú jej každodennou realitou.

Výsledky komplexnej akreditácie, v ktorej fakulta obhájila všetky svoje študijné programy (ŠP), zaväzujú udržiavať úroveň vysokoškolského vzdelávania a výskumu na vysokej úrovni.

FEM ponúka 7 ŠP v bakalárskej forme štúdia (ekonomika podniku, manažment podniku, obchodné podnikanie, účtovníctvo, medzinárodné podnikanie v agrárnych komoditách, kvantitatívne metódy v ekonómii, environmentálna ekonomika a manažment), 4 v inžinierskej forme štúdia a 3 v doktorandskej forme štúdia. Študijné programy, ponúkané v anglickom jazyku, sú samozrejmosťou na každom stupni štúdia.

Inovatívne prístupy sa týkajú aktivít, z ktorých profituje študent, budúci absolvent. Hodnotu treba pridať v oblastiach, ktoré poskytnú absolventovi konkurenčnú výhodu na trhu práce. Napríklad v oblasti internacionalizácie vzdelávania. Prví absolventi, ktorí získali dvojitý diplom v rámci inžinierskeho programu Agrárny obchod a marketing, sú toho dôkazom. Jeden diplom na FEM SPU v Nitre a druhý na Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej univerzite v Moskve.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down