29.03.2016 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výhodný zásah balíčkami v obilninách

Na začiatku roka ešte nevyzrel čas na konečné bilancovanie ekonomiky. Väčšina farmárov si už tak trochu robí kalkuláciu, aspoň tak na hrubo, lebo im do vzorca chýba veľa premenných, ktoré môžu počas roka výrazne skresliť bilanciu. Je dobré odkryť aspoň časť z nich. Niektoré môžeme len hádať, iné závisia od priebehu počasia, stavu zásob a situácie na trhoch a burzách. Ceny vstupov a aktuálna situácia na poli sú veličiny, s ktorými sa už dá rátať.

Tým, že je začiatok roka vlhký a zima už tradične mierna, na viacerých miestach bez snehovej prikrývky, na poliach sa množstvo patogénov nerušene rozvíja a vegetuje buď v pozberových zvyškoch alebo na povrchu pôdy, v niektorých prípadoch už aj na rastlinách vyrastených na jeseň. Nechcené buriny vzchádzajú veľmi rýchlo alebo sa len tak nerušene rozvíjali aj počas zimy. Už takto zavčasu dokážu nepríjemne konkurovať kultúrnym plodinám. Preto zasiahnite našimi balíčkami a jednu premennú zo vzorca svojej bilancie máte vyriešenú.

Syngenta prichádza už niekoľko sezón so zvýhodnenými balíčkami prípravkov, ktoré súčasne rešpektujú potreby plodín a ekonomickú výhodnosť. Lintur Premium Artea Plus Pack je  východiskovým riešením ochrany obilnín a v tomto roku s panujúcou miernou zimou výrazne napomôže farmárom nastaviť čistotu a zdravotný stav porastov. Je zložený z osvedčeného herbicídu Lintur Premium a zo špičkového fungicídu Artea Plus, čím ponúka farmárovi primárnu a účinnú ochranu obilnín za veľmi výhodnú cenu. Tento balíček je určený na 50 ha pšenice alebo 60 ha jačmeňa a je vhodný pre úspornú ako aj intenzívnu technológiu pestovania obilnín. Okrem cenového zvýhodnenia, poskytuje táto kombinácia aj veľa iných predností, pre ktoré sa určite oplatí.

Lintur Premium

ü  Osvedčený na riešenie širokého spektra burín

 Lintur Premium sa skladá z dvoch účinných látok (triasulfuron, dicamba), s celkom odlišným mechanizmom účinku, tie sa navzájom dopĺňajú a spoľahlivo riešia všetky významné dvojklíčnolistové buriny vyskytujúce sa v obilninách ako sú napr. pichliač roľný, lipkavec, rumančeky, mak vlčí, kapsička pastierska, hluchavky, peniažtek roľný, mrlíky, horčiaky, hviezdica prostredná, výmrv repky a iné problémové buriny. Má rýchly počiatočný účinok a dlhú reziduálnu pôsobnosť proti burinám aj v prípade ich vzchádzania z ďalšej vlny.

ü  Vynikajúca selektivita a veľmi dobrá miešateľnosť

Prípravok je vysoko selektívny voči ošetrovanej obilnine pri zachovaní spoľahlivej účinnosti na buriny. Základom úspešnej aplikácie je správne načasovanie termínu ošetrenia, vzhľadom na rastovú fázu obilnín a takisto aj burín. V prípade potreby je možné miešať Lintur Premium s fungicídmi, insekticídmi alebo DAM 390. Navyše kombináciou s kvapalným hnojivom DAM 390 sa preukázateľne zvyšuje herbicídny účinok prípravku.

ü  Široké dávkovacie rozpätie a ošetrenie za veľmi priaznivú cenu

Pšenica ozimná sa ošetruje od štádia 3-4 listov až do konca odnožovania dávkou 150-180 g/ha, kedy pri zaburinení bežnými dvojklíčnolistovými burinami obyčajne stačí nižšia dávka. Vyššia dávka 180g/ha sa používa pri silnejšom zaburinení alebo v pokročilejšej rastovej fáze burín. V jarnom jačmeni postačuje vzhľadom na úpravu pôdy pred sejbou, spektrum burín a dĺžku vegetácie jačmeňa dávka 120-150 g/ha.

Artea Plus

ü  Dlhodobý preventívny a silný kuratívny účinok

Artea Plus obsahuje 160 g/l cyproconazole + 250 g/l propiconazole a patrí medzi najsilnejšie azolové prípravky na trhu. Vplyvom systémového šírenia sú tieto účinné látky veľmi rýchlo a rovnomerne rozvádzané v pletivách rastliny, kde zaisťujú dlhodobú preventívnu ochranu. Vďaka zvýšenej koncentrácii účinných látok má Artea Plus aj razantný kuratívny účinok. To znamená, že dokáže potlačiť chorobu niekoľko hodín až dní po vzniku infekcie.

ü  Registrovaný do všetkých významne pestovaných obilnín

Prípravkom Artea Plus je možne ošetrovať pšenicu ozimnú, pšenicu jarnú, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimnú, tritikale aj ovos v dávke 0,4-0,5 l/ha a to v období od konca odnožovania až fázy konca kvitnutia obilnín (BBCH 29-69). Najvhodnejší termín aplikácie je na začiatku infekcie alebo po zistení prvých príznakov choroby. V prípade pretrvávajúceho infekčného tlaku alebo výskytu ďalšej choroby, je možné podľa potreby ošetrenie po troch až piatich týždňoch zopakovať.

ü  Široké spektrum účinnosti proti chorobám, vrátane klasových fuzarióz

Prípravok Artea Plus je určený na ošetrenie obilnín proti všetkým dôležitým listovým a klasovým chorobám. Poskytuje znamenitú ochranu proti chorobám ako je napr. múčnatka trávová, septoriózy, hrdze, škvrnitosti jačmeňa alebo klasové fuzariózy.

ü  Najvhodnejší fungicíd pre systém jedného ošetrenia

Vďaka svojmu zloženiu poskytuje flexibilné riešenie ochrany listov aj klasov a preto je ideálnym fungicídom pre úsporné technológie ochrany obilnín. V praxi to najčastejšie býva vo fáze objavenia sa vlajkového listu (BBCH 37), ale výsledky niektorých pokusov ukazujú, že ošetrenie v tomto termíne niekedy neposkytne dostatočnú ochranu proti neskôr nastupujúcim chorobám. Neskoršia aplikácia prípravku Artea Plus v BBCH 39-49, býva efektívnejšia, pretože ochráni nielen vlajkový list a druhý list pod ním, ale aj klas, ktorý sa významne podieľa na tvorbe úrody. Pri správnom načasovaní ošetrenia je potrebné brať ohľad na priebeh počasia a tlak hubových chorôb v sezóne.

ü  Výborný aj v programe dvoch fungicídnych ošetrení

Na prvé ošetrenie sa v tomto systéme odporúča tank-mix aplikácia Stereo 312,5 EC + Moddus.  Postrek sa vykonáva od fázy konca odnožovania až do fázy druhého kolienka. Spoločnou aplikáciou týchto prípravkov je dosiahnutá efektívna regulácia rastu a zároveň výborná ochrana stebiel a listov obilnín proti skorým jarným chorobám. Pre druhé fungicídne ošetrenie sa používa prípravok Artea Plus v dávke 0,5 l/ha, to zabezpečí kvalitnú ochranu listov aj klasov proti širokému spektru chorôb.

ü  Uplatní sa aj v intenzívnych technológiách ochrany

V tomto systéme ochrany sa Artea Plus uplatňuje predovšetkým ako výborný TM partner s významným kuratívnym účinkom. Takisto sa však používa aj sólo aplikácia v termíne T3-T3+ s cieľom zabezpečiť kvalitnú ochrany listov proti hrdziam alebo septoriózam a ochranu klasov proti klasovým fuzariózam. Vhodným termínom na útok proti klasovým fuzariózam je začiatok kvitnutia porastu obilnín.

ü  Ideálny partner do tank–mix kombinácie

Prípravok Artea Plus je výborným tank-mix partnerom pre strobilurínové prípravky, ktorým dodáva potrebnú dávku kuratívneho účinku. Pre takúto kombináciu sa zvyčajne odporúča znížiť jej dávku na 0,4 l/ha. Vynikajúci výsledok dosahuje tank-mix kombinácia s prípravkom Amistar Opti. Základné odporúčanie pre T2-T3 aplikáciu je Amistar Opti + Artea Plus (1,3 + 0,4 l/ha). Okrem fungicídov je Artea Plus veľmi dobre miešateľná aj s insekticídmi, herbicídmi, regulátormi rastu a listovými hnojivami.

ü  Spoľahlivý prípravok, ktorý nesklame

Artea Plus  sa výborneosvedčila počas testovania v registračných pokusoch a dokazuje svoju kvalitu aj v ďalších pokusoch nielen pre svoju spoľahlivú účinnosť, ale aj pre pozitívny vplyv na celkové zvýšenie priemernej úrody. Takéto výsledky dosiahla Artea Plus v porovnaní s neošetrenou kontrolou ako aj inými štandardnými prípravkami používanými na ochranu obilnín.

Autor: Ing. Miroslav Béreš

Syngenta Slovakia s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down