20.04.2011 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

„Vypálkovali“ ich z hry, ale...

V programovom vyhlásení sa vláda SR zaviazala prispôsobiť legislatívu pre priamy predaj farmárskych výrobkov podmienkam v iných členských štátoch EÚ, a to rozšírením na všetky druhy farmárskych výrobkov a zmiernením kritérií na ich výrobu a priamy predaj.

Táto úloha je plne v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, pričom jeho šéf viackrát označil výrobu a predaj produktov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi za jednu zo svojich priorít.
Rezort pôdohospodárstva pokročil v práci natoľko, že začiatkom tohto mesiaca predložil príslušnú legislatívu na medzirezortné pripomienkové konanie. Ide o nariadenie vlády SR, ktorým sa upravuje výroba a predaj produktov a potravín rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi, a o nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú technické a hygienické požiadavky na občasné bitúnky. Obe nariadenia by mali nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2011.
Poľnohospodári sa už niekoľko rokov márne domáhajú legislatívy, ktorá by bola jednoduchá, nekomplikovaná a flexibilná. Posledný pokus z roku 2009 pritom ich predstavy nenaplnil a je otázne, či sa to teraz podarí napraviť. Problém je totiž v tom, že aj vyššie uvedené nariadenia sa robili takpovediac od stola, bez účasti tých, ktorých sa to najviac týka – teda prvovýrobcov.
„Od februára 2010, kedy sme mali posledné pracovné stretnutie na pôde MPRV SR, sme neboli oslovení, ani sme ako cieľoví účastníci neparticipovali na príprave novelizácie či úpravy príslušnej legislatívy,“ uviedla Eva Porubänová, zástupkyňa platformy, ktorú aj v súvislosti s problematikou tzv. predaja z dvora vytvorili štyri mimovládne organizácie.
„Boli sme rozčarovaní z toho, že ako prvovýrobcov, ktorí už dlhšiu dobu realizujú svoju produkciu cez systém predaja konečnému spotrebiteľovi, nás nikto nepožiadal o spoluprácu. Naše návrhy a pripomienky by určite boli na prospech veci, pretože za posledného 1,5 roka sme boli podrobení kontrolám z úradu verejného zdravotníctva, zo živnostenského úradu, zo strany polície i veterinárnej správy. Pri kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky a kontrolóri mali veľa nápadov ako vylepšiť systém predaja konečnému spotrebiteľovi z pozície ich rezortu. Jestvovala teda „spätná väzba“, ale MPRV SR zostalo "slepé a hluché",“ konštatoval Pavel Petránek zo spoločnosti Morky Petránek Turčianske Teplice.
Hoci bez účasti prvovýrobcov, návrhy nariadení vlády sú na svete a zainteresovaní ešte môžu presadiť svoje návrhy v procese pripomienkového konania.
„V predložených nariadeniach nám chýba cieľ a účel tohto návrhu, t.j. celoplošne umožniť spotrebiteľom získať čerstvé a nekonzervované potraviny, ktoré by svojou kvalitou boli schopné konkurovať potravinám z veľkoobchodných reťazcov,“ povedala Eva Porubänová.
Ako ďalej uviedla, zástupcovia prvovýrobcov doporučujú doplniť do nariadenia aj spôsob predaja prostredníctvom tzv. farmárskych (gazdovských) tržníc, ktoré už úspešne fungujú v Čechách, Maďarsku či v Rakúsku.
„Považujeme za potrebné riešiť vybudovanie systému farmárskych trhovísk v každej väčšej obci, kde by v primeranom prostredí a pod dozorom príslušných kontrolných orgánov mohli miestni producenti predávať svoje poľnohospodárske prebytky,“ pridáva ďalší návrh Eva Porubänová s tým, že prostriedky na výstavbu a modernizáciu farmárskych tržníc by sa dali získať z fondov Európskej únie.
„Návrh o výrobe a predaji konečnému spotrebiteľovi je z pohľadu poctivého producenta neobmedzujúci. Avšak z hľadiska nekalej konkurencie ľahko zneužiteľný a z pohľadu kontroly a vystopovateľnosti potravín je to nekontrolovateľné. Myslím si teda, že uvedený návrh treba „vycibriť“, aby sa zachovalo fair-play a možnosť kontroly. Pozitívom návrhu je to, že nie sú v ňom uvedené množstevné limity a je povolené vykosťovanie, respektíve rozrábka vlastnej produkcie,“ hodnotí Pavel Petránek.
Ako ďalej uviedol, pripomienky k uvedeným nariadeniam už poslali na príslušnú sekciu MPRV SR. „My sme pripomienkovali aj predchádzajúce návrhy nariadení, žiaľ, s minimálnym úspechom. Určite budeme pripomienkovať aj aktuálne návrhy, ale za efektívnejšie považujeme možnosť participovať na príprave návrhov legislatívy, aby sa to nerobilo v štýle o nás bez nás,“ dodáva Eva Porubänová.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down