06.05.2011 | 12:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výpoveď o chlebovom odvetví

Vždy je to tak trochu sviatok, keď vyjde nová kniha. A ak je tá kniha venovaná "chlebovému odvetviu", naša radosť je to väčšia. Pred pár dňami sa na návštevu redakcie ohlásili naši dávni a dobrí známi. A takpovediac kolegovia. Publicista a novinár Ing. Milan Maloch, a novinári - výskumníci Ing. František Mach a Ing. Rudolf Haspra. Neprišli však len tak pre nič za nič. A neprišli ani s prázdnymi rukami. Do redakcie zavítali preto, aby nám slávnostne predstavili ich spoločné dielo. Čerstvo vydanú knihu, ktorú nazvali V zrkadle času - Osobnosti slovenského pôdohospodárstva a vidieka.

BRATISLAVA. O úlohy pri zrode tohto diela sa títo dnes už "zrelí chlapci" vzorne podelili. Milan Maloch, dlhoročný redaktor Roľníckych novín, je autorom prevažnej väčšiny textov. Výskumník a dlhoročný pracovník Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) Rudolf Haspra, ktorého profesijná púť bola v začiatkoch takisto spojená s Roľníckymi novinami, je editorom knihy. Nuž a František Mach, ktorý pred rokmi takisto pôsobil aj v Roľníckych novinách, aby potom podstatnú časť svojho pracovného života venoval už spomenutému VÚEPP Bratislava, ale poľnohospodárskej verejnosti je v súčasnosti dobre známy skôr ako propagátor Malokarpatskej vínnej cesty a neúnavný organizátor agroturistiky, sa do diania zapojil ako vydavateľ. Knihu V zrkadle času - Osobnosti slovenského pôdohospodárstva a vidieka, vydala ním manažovaná Nezisková organizácia rozvoja vidieka Modra.

Toľko teda nevyhnutné informácie na úvod. Na margo prísnej faktografie by sme ešte vari mohli dodať, že knihu tvoria profily alebo svojrázne curriculum vitae 113 osobností Slovenska, ktoré sa tým či oným spôsobom činili v našom poľnohospodárstve, potravinárstve, v rezortnom výskume, vede alebo v školstve či výrazne zasiahli do duchovného života slovenského vidieka. Ich netuctové, ba neraz priam až pohnuté osudy sú popretkávané úvahami, besednicami či glosami, zameranými takpovediac na všeľudské témy, ktorých autorom je profesionálny novinár Ing. Milan Maloch. Iste, o všeličom zo spomenutej publikácie by sa dalo aj polemizovať.

Napríklad o tom, či výber osobností, do nej zahrnutých, je naozaj výstižný a reprezentatívny. O tom, či všetky mená, ktoré sú v nej obsiahnuté, si naozaj zaslúžia byť v tomto výbere. A či tam na druhej strane napríklad nechýbajú osobnosti, ktoré by tam mali byť. Lenže ako hovorí klasik, "každé dielo svedčí predovšetkým o dobe, v ktorej vznikalo". A my dodávame, že v súčasnosti platí, že každé dielo svedčí najmä o okolnostiach, za ktorých vznikalo. Nie je predsa žiadnym tajomstvom, že žiadna kniha v súčasnosti neuzrie svetlo len tak, bez finančného príspevku sponzorov.

A tak je do určitej miery symptomatické, ale na druhej strane, aj pozoruhodné a možno i chvályhodné, že na stránkach knihy V zrkadle času - Osobnosti slovenského pôdohospodárstva a vidieka, sa bok po boku, aj keď, pravda, súc oddelení prísnym abecedným poradím, ocitajú osobnosti a či osoby natoľko protikladné, ako bývalí ministri Peter Baco či Michal Džatko, alebo ďalší dvaja z ich nezmieriteľných nasledovníkov: súčasný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon a jeho predchodca Vladimír Chovan.

Veľmi dobre si uvedomujeme, že pri výbere mien boli autor knihy a jej vydavateľ možno až príliš determinovaní - popri vlastnej optike, čo však nemožno nikomu zazlievať - najmä materiálnou stránkou veci. Aj tak si však neodpustíme maličkú provokáciu: ak sa im do výberu vošiel exminister Michal Džatko, prečo tam nie je iný exminister z čerstvo poprevratovej éry - Jozef Kršek? A ak je v knihe dvojnásobný minister Peter Baco, prečo vo výber chýba iný dvojnásobný minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš? Alebo príklad z toho istého "ministerského súdka", ale z novšieho obdobia: ak autor a zostavovatelia knihy venovali priestor bývalému ministrovi V. Chovanovi, prečo sa už miesto medzi osobnosťami neušlo jeho priamemu predchodcovi Stanislavovi Becíkovi?

Otázky, otázky, otázky... Odpovedať na ne sa dá možno aj tak, že koľko ľudí, toľko názorov. Alebo koľko autorov a zostavovateľov, toľko nominovaných osobností. Napriek vyššie načrtnutým otáznikom však celkom jednoznačne platí, že autor, editor a vydavateľ tohto nie každodenného diela vykonali kusisko záslužnej a prepotrebnej práce. A ich úsilie celkom určite nevyšlo nazmar. Lebo pozitíva spomenutého obsažného diela celkom jednoznačne vysoko vyhrávajú nad čiastkovými slabôstkami. Slovenské agrárne odvetvie potrebovalo takúto knihu ako soľ.

Ba čo viac, chlebové odvetvie a ľudia v ňom si takúto knihu nepochybne zaslúžia. Aj preto gratulujeme autorovi, editorovi a vydavateľovi. A s pokojným svedomím ju odporúčame do pozornosti ctených čitateľov.

BOHUMIL URBÁNIK, Roľnícke noviny č. 18/2011

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down