19.05.2011 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

„Výroba“ bioenergie na poľnohospodárskej pôde

Pred časom zverejnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon informáciu o úmysle rezortu podporovať pestovanie energetických plodín, určených na výrobu drevnej štiepky, na poľnohospodárskej pôde.

Táto informácia by možno až tak nezaujala, keby ešte predtým minister Zs. Simon nezdôvodňoval zvyšovanie cien potravín vysokým podielom výroby bioenergií na poliach určených pre výrobu potravín.
Znova sme teda svedkami názorného príkladu toho, že politika rozumného využívania poľnohospodárskej pôdy je našou slabou stránkou, respektíve že v podstate ani žiadnu nemáme. Pritom je to základný kľúč k riešeniu mnohých problémov v našom poľnohospodárstve.
Najviac však zaujalo ministrovo konštatovanie, že sa bude podporovať výroba drevnej štiepky na poliach len pre jeden zber, a to po troch rokoch. A práve to si žiada uviesť konkrétne poznatky, pretože je to neekonomické a dosť iracionálne riešenie.
Z početných renomovaných ekonomických štúdií totiž vyplýva, že len náklady na založenie jedného hektára plantáže rýchlorastúcich drevín predstavujú najmenej 1800 eur, pričom prvá plnohodnotná úroda sa obyčajne dosahuje až po troch rokoch. Aby sa to všetko oplatilo, rýchlorastúce dreviny sa na jednom mieste pestujú aspoň v siedmich trojročných zberových cykloch, teda najmenej 21 až 24 rokov.
Nemenej zaujímavé poznatky sú aj o energetickom potenciály jedného zberového cyklu. Je známe, že na vykurovanie a ohrievanie vody v jednom priemernom rodinnom dome obývanom jednou priemernou rodinou treba ročne spáliť produkciu z najmenej 0,6 až 0,8 hektára. To si vzhľadom na trojročný zberový cyklus vyžaduje mať založených aspoň 1,8 až 2,5 hektára energetickej plantáže.
Viac zberových cyklov je potrebných aj preto, lebo náklady na technické zariadenia pre spaľovanie biomasy sú návratné zhruba za 14 rokov a ich životnosť je približne 20 rokov. Aj ekonomika výroby drevnej štiepky pre veľkovýrobu energie je akceptovateľná len pri opakovanom zbere úrody.
V týchto otázkach vykonáva pravdepodobne najrozsiahlejšie výskumy na Slovensku Katedra trvalo udržateľného rozvoja SPU v Nitre, ktorá už niekoľko rokov testuje na troch rozdielnych stanovištiach 12 komerčných odrôd a 41 novošľachtencov vŕb, štyri kultivary topoľov a dve odrody Ozdobnice čínskej. Okrem toho, katedra pripravuje i vytvorenie Centra pre poradenstvo týkajúce sa pestovania bioenergetických plodín. Má teda dostatok vedomostí a skúseností, aby sa každé politické, či ekonomické rozhodnutie ústrednej štátnej správy pri výrobe bioenergií mohlo dobre zvážiť.
Prof. RNDr. PAVOL BIELEK, DrSc.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down