Autor
Kategórie:
Nezaradené

Výrobcovia ovčích výrobkov sa stretli s obchodníkmi

Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa uskutočnilo pracovné stretnutie producentov ovčích a kozích výrobkov so zástupcami obchosných systémov pôsobiacioch na slovenskom trhu.

Cieľom tohto stretnutia bolo identifikovať problémy a možnosti spolupráce prvovýrobcov a spracovateľov ovčích a kozích výrobkov vo vzťahu k obchodu a obchodnými reťazcom. Stretnutie viedla generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu Zuzana Nouzovská, ktorá v úvode uviedla, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR považuje produkciu ovčieho a kozieho mlieka a mäsa a ovčích a kozích výrobkov za perspektívnu a rozvojaschopnú, keďže Slovensko má potenciál na rozšírenie tejto tradičnej produkcie. Práve táto špeciálna výroba môže podľa nej priniesť nové pracovné miesta a prispieť k regionálnemu rozvoju, rozvoju poľnohospodárstva a samotného vidieka.
V rámci diskusie prvovýrobcovia a spracovatelia predložili svoje návrhy na spoluprácu, identifikovali problémy v rámci odbytu svojich výrobkov, ale vyjadrili aj nádej, že obchodné reťazce by mohli pomôcť a prispieť k zvýšeniu predaja slovenských výrobkov na báze ovčieho a kozieho mlieka a mäsa.
Zástupcvoia obchodných reťazcov konštatovali možnosti zvýšenia spolupráce v oblasti sezónnych dodávok jahňacieho mäsa, zvýšenie regionálneho predaja ovčích a kozích výrobkov v obchodnej sieti. Medzi prekážkami sa identifikovali najmä potreba zvýšenej propagácie týchto výrobkov kvôli vyššej pridanej hodnote a tým pádom aj zvýšenej cene, potreba osvety pre zákazníkov vo vzťahu k zdravotným benefitom, ale aj zabezpečenie požadovanej formy balenia a kuchynského spracovania ovčieho a jahňacieho mäsa.
Stretnutie potvrdilo záujem oboch strán na zvýšení podielu týchto výrobkov na pultoch našich obchodov. Obchodné reťaze vyjadrili záujem o túto komoditu a po splnení určitých podmienok je možné rokovať s výrobcami a spracovateľmi o dodávkach. Niektorí zástupcovia prvovýrobcov a spracovateľov už majú vybudované vzťahy s reťazcami a fungujú na veľmi dobrej úrovni.
Na záver tohto prvého, kontaktného stretnutia boli zhrnuté možnosti spolupráce obchodu, prvovýroby a spracovateľov. Závery z tohto rokovania budú predmetom budúceho zasadnutia Komoditnej rady pre ovce a kozy, ovčie a kozie mlieko a mäso. (MPRV SR)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *