03.01.2023 | 04:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výrobu piva pre vlastnú spotrebu je treba oznámiť do 25. januára

      Bratislava 3. januára (TASR) - Súkromných výrobcov piva čakajú od začiatku januára tohto roka nové povinnosti. Každý, kto vyrába pivo pre svoju vlastnú spotrebu, to musí oznámiť miestne príslušnému colnému úradu. V opačnom prípade sa vystavuje sankcii, upozornila v pondelok Finančná správa (FS) SR.


      "Súkromným výrobcom piva je podľa platnej legislatívy každá fyzická osoba, ktorá ročne nevyrobí viac ako 10 hektolitrov (hl) piva, vyrába ho výlučne pre vlastnú spotrebu alebo pre blízke osoby a pivo nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh. Každý takýto výrobca je po novom povinný oznámiť najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hl, meno a priezvisko, trvalý pobyt a adresu miesta, kde bude pivo vyrábať," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.
      Rovnaké údaje musia oznámiť aj tí, ktorí začnú pivo vyrábať počas roka. V takomto prípade musia túto skutočnosť oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začali pivo vyrábať. Oznámenie nemá predpísanú formu. Doručiť je ho možné viacerými spôsobmi, a to poštou alebo osobne v listinnej forme, alebo elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy, či Ústredného portálu verejnej správy.
      Doma vyrobené pivo je oslobodené od dane najviac v množstve 10 hl za kalendárny rok. V takomto prípade súkromný výrobca nemusí podať daňové priznanie a ani zaplatiť spotrebnú daň. Ak vyrobené množstvo piva prevýši túto hranicu, je treba podať daňové priznanie, pričom sa uplatňuje základná sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov, teda 3,587 eura/hl/percento objemu skutočného obsahu alkoholu. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Povinnosť podať DP a zaplatiť daň odpadá len v prípade, ak vzniknutá daňová povinnosť nepresiahne päť eur.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down