27.11.2023 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskum a pestovanie pšenice v podmienkach ekologického poľnohospodárstva – ECOBREED (I.)

V roku 2050 by mala svetová populácia dosiahnuť 10 miliárd obyvateľov a najväčšou výzvou 21. storočia bude zabezpečenie globálnej potravinovej bezpečnosti. V súčasnosti žijeme v storočí rýchleho technologického pokroku a masového používania pesticídov, ktoré majú ochrániť plodiny proti škodcom, chorobám a burinám.

Téma ekologického poľnohospodárstva sa tak dostáva čoraz viac do popredia, čomu nasvedčuje postupné zvyšovanie výmer certifikovanej ekologickej pôdy nielen vo svete, ale aj na Slovensku. V systéme ekologického poľnohospodárstva dnes hospodári celosvetovo cca 3,1 milióna poľnohospodárov (z toho 430 tisíc v Európe). Certifikovanej ekologickej pôdy vo svete je 72,3 milióna hektárov (1,5 percenta z celkovej svetovej poľnohospodárskej pôdy). Na konci roka 2019 bolo v Európe ekologicky obhospodarovanej pôdy 16,5 milióna hektárov a neustále rastie. Ročný nárast v Európe predstavoval 5,9 percenta. Na Slovensku je výmera certifikovanej ekologickej pôdy 182 tisíc hektárov, z toho 61 tisíc hektárov je orná pôda. Trvalé trávnaté porasty (TTP) predstavujú 2/3 ekologickej pôdy. Na celkovej výmere sa ekologické poľnohospodárstvo Slovenska podieľa desiatimi percentami. Priemer EÚ je 8,1 percenta.

Výber odrody je  kľúčový

Na to, aby sa mohlo ekologické poľnohospodárstvo rozvíjať, a aby dosiahlo pokrok v poskytovaní bio potravín, je dôležité zlepšiť dostupnosť odrôd a ich osív, vhodných pre ekologické a low - input systémy hospodárenia. Práve touto problematikou sa zaoberá na medzinárodnej úrovni projekt ECOBREED. Medzinárodný tím tvorí 25 účastníkov z 15 krajín sveta a svoje zastúpenie v projekte má aj Slovenská republika v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Piešťanoch a v spoločnosti Biomila SK, s.r.o., pod vedením Ing. Dušana Janovíčka. Primárnym cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti osív vhodných pre ekologické poľnohospodárstvo. A to predovšetkým pšenice (Triticum aestivum L., Triticum durum L.), zemiakov (Solamum tuberosum L.), sóje (Glycine max L.), a pohánky (Fagopyrum esculentum Moench). V systémoch ekologického poľnohospodárstva je výber odrody kľúčovým faktorom. ECOBREED pri vývoji odrôd prihliada na ich odolnosť proti stresu, chorobám, ich efektívnosť a schopnosť priniesť vysokú a kvalitnú úrodu. Ekologická produkcia je aj v súčasnosti obmedzená nedostatkom plodín a ich osív vhodných na ekologické pestovanie. Na Slovensku zatiaľ pojem ekologická odroda nepoznáme. Na jednej strane sa moderné programy šľachtenia zameriavajú na metódy, ktoré nie sú kompatibilné s organickými princípmi, na strane druhej tradičné šľachtenie rastlín, ktoré zahrňuje postupy genetického a fenotypového výberu je mimoriadne časovo a finančne náročné. Práve ich náročnosť je jeden z dôvodov ich nevyužitia pre organickú produkciu, ktorá je zatiaľ trhovo stále málo produkčná. Zároveň pri konvenčnom šľachtení nie je dostatočný záujem o vyšľachtenie rezistentných odrôd nakoľko ponuka fungicídneho ošetrenia proti chorobám je vysoká.

Pšenica

Medzi obilninami je pšenica v súčasnosti najviac pestovanou plodinou pre ľudskú spotrebu v Európe a zároveň predstavuje najväčší trh s organickými produktami. Najmodernejšie odrody poskytujú síce vysoké úrody, ale ich trpasličí vzrast znižuje v ekologickej produkcii ich konkurencieschopnosť voči burinám a zvyšuje citlivosť na ochorenia ako Septoria tritici L. a Fusarium spp.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down