17.06.2021 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyskúšajte pestovať reďkev olejnú

Na starom kontinente jednou z nových plodín je reďkev olejná - Raphanus sativus L. convar oleifera, kapustovitá rastlina s veľmi krátkou vegetačnou dobou, mnohorakým využitím a niekoľkými významnými agronomickými výhodami. Ide o rastlinu dlhého dňa, pravdepodobne čínskeho pôvodu s citlivou reakciou na svetelné podmienky. Pri skorom jarnom výseve dokáže v nepukavých šešuliach zarodiť značné množstvo semien, ktoré sú pre vysoký obsah oleja spracovateľné ako olejnina, no semená sa vyznačujú aj vysokým obsahom bielkovín.

Posunom termínu výsevu na neskorú jar sa rýchly vývin rastlín spomaľuje a vegetačná doba predlžuje, tvorba semien sa znižuje až sa pri letnom výseve mení charakter plodiny z generatívneho na celkom vegetatívny. Nadzemná fytomasa nedrevnatie, pre niektoré hospodárske zvieratá je využiteľná ako doplnkové krmivo, prípadne poskytuje kvalitnú hmotu s vysokým podielom nevädnúcich a mrazíkmi nepoškodzovaných listov na zaoranie ako zelené hnojivo. Popri  priaznivom vplyve koreňov na štruktúrny stav pôdy sa pred niekoľkými desaťročiami potvrdil aj ich silný fumigačný účinok (vylučovaním glukosinolatov) proti rôznym pôdnym škodcom, hlavne však proti cystotvornému háďatku repnému Heterodera schachtii, škodiacému na rôznych plodinách, najmä repe cukrovej, no aj na iných kapustovitých plodinách. Uvedené je stále predmetom štúdií, ako aj priaznivý vplyv reďkvy na pôdny život. Reďkev vynikajúco potláča výskyt burín. Aby z hrubých koreňov reďkev olejná po zaoraní porastu neobnovovala rast a sama nezaburiňovala následnú plodinu, je dôležitá kultúrna orba, ako aj obmedzenie hrúbky koreňov výsevom nahusto.

Popis

Reďkev olejná môže byť nízka, stredne vysoká až vysoká jednoročná rastlina, podľa termínu výsevu a iných daností dosahuje výšku v širokom rozmedzí 0,2 až 1,7 metra. Oblá a jemne brázdovitá byľ je dutá, priama až poliehavá, starnutím nedrevnatie, vo vnútri dutiny vatovatie a z vonku môže nadobúdať antokyánové sfarbenie. Kvety sú biele, môžu mať fialový až modrý nádych; plodom je nepukavý valcovitý struk, na konci špicatý so 4 až 10 svetlohnedými semenami, zaobleného, tehlovitého až nepravidelného fazuľovitého tvaru. Koreň je silno rozvinutý, kolovitý, pri solitérnom raste mohutnie a môže zhrubnúť až na priemer 5 centimetrov, v hustom poraste sa udržuje na zvyčajne žiaducich 1,5 centimetra. Avšak na zhutnenej pôde pôsobia mohutné korene melioratívne, menšia hustota porastu a nižší výsevok môžu byť preto aj zámerne využiteľné.

Nároky na podmienky

Predpokladom uspokojivej úrody semien reďkvi olejnej je skorý termín výsevu, t. j. ideálne do konca marca. Podmáčané, ťažké ílovité pôdy s oneskorenou možnosťou vstupu, nie sú pre pestovanie na semeno veľmi vhodné, viac vyhovujú stredne ťažké a výhrevné ľahké pôdy. Pri pestovaní ako medziplodiny na vylepšenie pôdnych vlastností, je samozrejme vhodná aj do podmienok ťažších pôd.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down