Výsledky pokusov v cukrovej repe

Ing. Juraj Kolečáni z agro oddelenia Považského cukru predstavil výsledky pokusov za rok 2023, zamerané na výživu, ochranu proti chorobám, burinám, na rôzne termíny sejby, taktiež na porovnanie účinnosti ekologických prípravkov. Vo výživovom pokuse v Dolnej Krupej bolo cieľom pokusu určenie optimálneho hnojenia cukrovej repy pestovanej v suchých podmienkach. V jednotlivých variantoch boli aplikované liadok, močovina, Sampi, alkohol, Microamin a ďalšie.

Avšak priebeh počasia neumožnil naplno preukázať vplyv stresových podmienok, najmä sucha. Najlepšie výsledky dosiahol variant s aplikáciou liadku amónneho. Cieľom fungicídnych pokusov bolo porovnanie účinných látok v jednotlivých fungicídnych variantoch. Špecifikom uplynulého ročníka bolo, že cerkospóra repová nastúpila veľmi razantne. V ochrane boli aplikované účinné látky z rôznych chemických skupín, v rôznych formuláciách, taktiež boli skúšané ekologické prípravky na báze extraktov (zo žihľavy, vŕby, kreviet) a baktérií, ktoré mali podporiť fungicídny účinok proti cerkospóre. Najlepšie vyšiel variant s aplikáciou prípravkov Eminent 125 ME a medi v kombinácii s fungicídom Mercury. Nasledoval variant s biologickým prípravkom Plan Tonic (extrakt z vŕby a žihľavy) v troch aplikáciách. Ako tretí skončil variant s aplikáciou Amistar Gold v kombinácii so Score,. 

V pokuse v lokalite Nové Sady bol projekt zameraný na ničenie burín s nižším počtom postrekov, zvolená bol neskorší termín sejby, pričom bol ušetrený jeden postrek. V druhom variante bola sejba v štandardnom termíne. Výsledok testovania počas štyroch rokov pokusu preukázal, že záleží najmä na ročníku, ktorý ovplyvňuje priebeh rastu repy a burín, nie až tak na termíne sejby, aj keď v prípade neskoršej sejby je jedno ošetrenie herbicídom menej.

V prípade variantu s aplikáciou Bacteriosolu dosiahol v porovnaní s kontrolným variantom o niečo vyššiu úrodu cukru. Vo variante s aplikáciou biologického prípravku Ekofertil plant - podporuje cukornatosť repy, v porovnaní s kontrolným variantom dosiahol o jedno percento vyššiu cukornatosť, pričom úroda cukru bola vyššia o viac ako jednu tonu.

Choroby cukrovej repy v roku 2023

„V minulom roku boli porasty cukrovej repy významne poškodené chorobami. Ich šírenie podporili nepriaznivé faktory počasia: horúčava, sucho, následne prudké dažde. „V porastoch repy sa objavili cikády, ktoré prenášajú stolbur a gumovitosť repy. Hniloby prenášali najmä cikády Pentastiridius leporinus - vyskytovala sa sporadickejšie a cikády Hyalesthes obsoletus, prenášali nebezpečný stolbur.“ uviedol Ing. Richard Šulík z agro oddelenia Považského cukru. Zo sekundárnych chorôb upozornil na Macrophomina phaseolina, ktorá v kombinácii s inými hnilobami v priebehu dvoch až troch týždňov dokáže zlikvidovať koreň repy (sčernenie špičiek koreňa, následne celého koreňa, výsledkom sú tzv. „čierne múmie“) a cukornatosť repy klesá na sedem - osem percent. Prítomnosť viacerých fytoplaziem potvrdili testy na ÚKSÚP-e a v Nemecku v BeetClinic by Strube D&S. Dôsledkom poškodenia koreňov repy prijali v cukrovare v Trenčianskej Teplej viaceré opatrenia.

„Pre cukrovar boli najnebezpečnejšie sčernené repy. Potenciálne nebezpečné repy pre chod cukrovaru boli gumovité, avšak ešte spracovateľné,“ dodal k situácii Ing. Radovan Keszeli. Celkovo bola takto napadnutá cukrová repa na 14 percentách z celkovej pestovateľskej výmery. Najviac zasiahnuté plochy chorobami boli v okresoch Galanta, Nové Zámky, Zlaté Moravce a Nitra. 

Aké sú možnosti ochrany

Možnosti ochrany sú podľa R. Keszeliho viaceré. Sľubné výsledky prináša využitie mykoríznej huby Trichoderma asperellum, ktorá svojimi metabolitmi dokáže v pôde potláčať patogén Macrophomina phaseolina. Odporúča tiež využiť ochranné pásy - bariéry, napr. obsievanie úvratí kukuricou, ktorú uvedené cikády navštevujú, čím sa ich nálety do repy znižujú. Ďalším opatrením je včasná identifikácia postihnutých parciel, čo R. Keszeli považuje za kľúčové, z dôvodu čo najskoršieho uplatnenia adekvátnej ochrany. Odporúča realizovať insekticídnu ochranu po žatve obilnín, kedy dochádza k migrácii cikád do repy. Taktiež prerušenie "zeleného mosta", t. j. pre zníženie početnosti cikád nesiať po cukrovej repe obilninu.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down