Výstava genetických zdrojov marhúľ, broskýň a liečivých rastlín

Dňa 20. júla 2017 sa v priestoroch NPPC – Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany uskutočnila výstava a prehliadka experimentálnych parceliek a zbierkového sadu genetických zdrojov marhúľ, broskýň a liečivých rastlín, na ktorú zavítali odborníci z výskumu a praxe, taktiež laická verejnosť.

Výstavu spoločne otvorili Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., riaditeľ NPPC-VÚRV v Piešťanoch a Ing. Marián Varga, predseda Ovocinárskej únie Slovenska.

Podujatie s prehliadkou experimentálnych parceliek a genetických zdrojov ovocných druhov a liečivých rastlín zbierkového sadu zorganizovali a zabezpečili Ing. Michaela Benková, PhD., Ing. Iveta Čičová, PhD. a Ing. Erika Zetochová z Génovej banky SR, ktorá patrí pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) – VÚRV Piešťany.

„Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch je poverený koordináciou a zabezpečovaním úloh a činností vyplývajúcich z Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo v SR,“ povedal v úvode svojho vstupu riaditeľ VÚRV Ing. P. Hauptvogel, PhD. V kontexte s realizovanou výstavou informoval o zložení kolekcie v zbierkovom sade genetických zdrojov marhúľ a broskýň, v ktorom je aktuálne 127 odrôd broskýň a 107 marhúľ. V  rámci podujatia bolo vystavených z tejto kolekcie 16 genotypov broskýň a 47 marhúľ. Kolekciu liečivých rastlín uchovávanú v génovej banke tvorí 80 rodov a 136 druhov najmä z domáceho genofondu. Na výstave bolo prezentovaných 67 druhov, ktoré sú vysadené aj na experimentálnych parcelkách.

Návštevníkom podujatia sa prihovoril aj Ing. M. Varga. Vo svojom vstupe upozornil na chýbajúci kontakt a väzby praxe s výskumom: „Tým, že posledných 20. rokov máme ako pestovatelia priam existenčné problémy, s ktorými sa jednotlivo boríme, v porovnaní so zahraničím strácame dych a výrazne zaostávame. Vidíme tak veľký priestor v tejto oblasti.“ Ako ďalej uviedol, v Českej republike štát investoval takmer pol miliardy českých korún na vybudovanie Výskumného a šľachtiteľského ústavu ovocinárskeho Holovousy, ktorý je pritom súkromnou spoločnosťou. „Sú tak inšpiráciou pre nás – pre založenie spoločnosti zaoberajúcej sa výskumom ovocných druhov, ale aj zeleniny a viniča hroznorodého. Práve tu by vznikol priestor pre spoluprácu s NPPC VÚRV, či s univerzitami, aby sme tak odvrátili hrozbu závislosti od zahraničia,“ dodal k problematike. Povzbudením je, že sú tu aj slovenskí producenti, ktorí dokážu vypestovať kvalitné ovocie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *