17.12.2018 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výstavné políčka ozimín sú založené

Vo Dvoroch nad Žitavou sa začalo s prípravou už 8. ročníka Celoslovenských dní poľa, ktoré sa tešia čoraz väčšiemu záujmu poľnohospodárskej verejnosti. Výstava sa uskutoční 4. a 5. júna 2019, no s jej prípravou na budúcom výstavnom pozemku sa začalo už koncom leta.

Príprava pozemku

Predplodinou na tejto parcele bol hrach ozimný, ktorý je ako strukovina vhodný pre väčšinu plodín, ktoré sa tu budú prezentovať. Po zbere bol pozemok podmietnutý diskami. Po vzídení výmrvu a burín bola 6. augusta vykonaná orba do hĺbky 22,5 centimetra. Oráčina bola následne povalcovaná ťažkými lúčnymi valcami, čím sme docielili rozdrvenie hrúd, urovnanie povrchu a urýchlenie uľahnutia pôdy. V rámci prípravy pôdy bolo rozmetadlom aplikovaných 300 kg NPK (15:15:15).

Predsejbová príprava

Ďalšiu prípravu pôdy a sejbu sme rozdelili na dva termíny. V prvom sme zasiali parcelky s repkami a ďatelinotrávami a v druhom ostatné ozimné plodiny. Predsejbovú prípravu sme v oboch prípadoch urobili dva dni pred sejbou dvomi prejazdami kompaktorom, čím sme pozemok vyrovnali a dosiahli sme dobrú štruktúru pôdy. Zároveň sme aj zlikvidovali vzchádzajúce buriny. Po príprave pôdy sme pozemok rozmerali a vytýčili začiatok a koniec každého prejazdu sejačky. Ešte pred vlastnou sejbou sme každú vzorku osiva presne navážili podľa požiadaviek jednotlivých vystavovateľov na požadovaný výsevok.

Založenie porastov repky

Sejbu sme vykonali 11. septembra maloparcelovou bezzbytkovou sejačkou, ktorú nám na tento účel každoročne poskytuje Ústredný, kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky – Skúšobná stanica v Želiezovciach. Spolu bolo zasiatych 105 políčok ozimnej repky z toho 99 políčok odrôd a hybridov a 6 políčok pre ukážky aplikácie prípravkov na ochranu a výživu rastlín. Rozmer jedného políčka je 2,25 x 18 metrov. Taktiež bola repkou zasiata i osemnásťmetrová úvrať, ktorej porast bude tvoriť ochranný pás celého areálu výstavy. Následne sme celú plochu povalcovali cambridgskými valcami. Druhý deň po sejbe sme pozemok herbicídne ošetrili prípravkom s účinnou látkou clomazone a metazachlor.

Po sejbe repky prevládalo suché počasie s minimálnymi úhrnmi zrážok. V priebehu dvoch mesiacov po sejbe sme zaznamenali iba 24 milimetrov zrážok s maximálnym denným úhrnom 5 milimetrov. Repka vzchádzala nerovnomerne a kompletne bol porast vzídený až koncom septembra. Porasty repiek sme proti skočkám a piliarkam ošetrili 21. septembra a o to prípravkom s účinnou látkou cypermethrin. Začiatkom novembra sme vykonali fungicídne ošetrenie (účinná látka tebuconazole) s prídavkom morforegulátora ( účinná látka chlormequat). Keďže sme na rastlinách repky zaznamenali nálet vošiek, vykonali sme i druhé insekticídne ošetrenie a tiež sme aplikovali listové hnojivo a obsahom bóru.

Na políčka určené pre chemické pokusy, sme aplikovali prípravky jednotlivých spoločností podľa ich požiadaviek.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down