23.04.2021 | 06:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využitie nakladačov s teleskopicky výsuvným ramenom

Špecifické požiadavky na zabezpečenie dopravných a manipulačných operácií v poľnohospodárskom odvetví predurčujú štruktúru používanej dopravnej a manipulačnej techniky. Vo vzťahu k relatívne malým prepravným vzdialenostiam v rámci zabezpečovaných technologických postupov (v priemere okolo 4 km pri vnútropodnikovej doprave) sú aj dopravné cykly pomerne krátke. S cieľom dosiahnutia vysokej dopravnej výkonnosti, hlavne u dopravných súprav s vysokou užitočnou hmotnosťou a prepravnou rýchlosťou, je potrebné redukovať aj časy nakladania a vykladania prepravovaného materiálu. Z tohto pohľadu sa stávajú nakladače v poľnohospodárstve rozhodujúcim technickým prostriedkom pre ložné operácie.

V súvislostiach so zabezpečovaním dopravných a manipulačných prác v poľnohospodárstve je potrebné si uvedomiť niekoľko špecifických skutočností. Predovšetkým je to fakt, že v poľnohospodárstve sa ročne prepraví niekoľko miliónov ton rôznych druhov materiálov, ktoré sa vyznačujú nielen rôznych skupenstvom, ale aj rozdielnou objemovou hmotnosťou (50 až 1800 kg.m-3). Manipulácia s materiálom sa často musí vykonávať aj v nevyhovujúcich terénnych podmienkach. Jazdné schopnosti a manévrovacie vlastnosti manipulačnej techniky sa tak stávajú pri jej výbere dôležitým prevádzkovým ukazovateľom.

Často sa pri hodnotení manipulačných procesov využíva tzv. súčiniteľ nakládky. Ten charakterizuje, koľkokrát je potrebné v priebehu výrobného procesu určitý vyrobený, prípadne aj nakúpený materiál nakladať. Podľa niektorých literárnych zdrojov priemerná hodnota tohto ukazovateľa v poľnohospodárstve dosahuje číslo 1,8.

Za najdôležitejšie kritérium pre voľbu vhodného typu nakladacieho a manipulačného prostriedku možno považovať možnosť jeho využitia v rámci technológií uplatňovaných v podniku (univerzálnosť). Z tohto základného kritéria sa potom logicky odvodzujú všetky ďalšie požiadavky, ako sú zdvíhacia sila, výška zdvihu s pracovným náradím a už vyššie spomínané jazdné vlastnosti a manévrovacie schopnosti.

V súčasnosti sa v poľnohospodárskych podnikoch využíva celý rad nakladacích a manipulačných prostriedkov. Sú to šmykom riadené nakladače a kompaktné tzv. mini nakladače (tie sa využívajú predovšetkým v živočíšnej výrobe), čelné samohybné nakladače (v linkách, kde je požadovaná vysoká nakladacia výkonnosť), traktorové čelné nakladače a predovšetkým potom vďaka svojej vysokej výške zdvihu a dobrým manévrovacím vlastnostiam nakladače s teleskopicky výsuvným ramenom (manipulátory).

Nakladače s teleskopicky výsuvným ramenom, pre ktoré sa v praxi zaužívali aj označenia „teleskopické manipulátory“, prípadne skrátene len „manipulátory“, sa v našich podmienkach vo väčšej miere využívajú od polovice deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia a do poľnohospodárskych prevádzok sa rozšírili zo sektoru stavebníctva. Aj v súčasnosti väčšina výrobcov tejto techniky ponúka stroje ako pre poľnohospodárske prevádzky, tak pre potreby stavebného sektora.

Pre celý rad podnikov a fariem ide o nenahraditeľnú techniku ​​využívanú 365 dní v roku, a to ako vďaka obratnosti a možnostiam manévrovania v rôznych typoch prevádzok, tak vďaka nespočetnému množstvu náradia a ďalšieho príslušenstva. Uplatňujú sa tak v rastlinnej, ako aj v živočíšnej výrobe, ale aj v ostatných činnostiach súvisiacich s vykonávaním poľnohospodárskej prvovýroby.

V poľnohospodárstve sa využíva manipulátor predovšetkým ako prostriedok pre manipuláciu s materiálom. Pomáha pri dvíhaní, premiestňovaní poľnohospodárskych produktov, nakladaní a vykladaní dopravných prostriedkov. Veľký sortiment prídavných zariadení zabezpečuje variabilnosť použitia a maximálnu univerzálnosť teleskopických manipulátorov.

 

Základné vlastnosti manipulátorov 

 

Rastlinná a živočíšna výroba predstavujú veľmi špecifické podmienky, s ktorými sa tento stroj musí vysporiadať. K základným vlastnostiam manipulátorov pôsobiacich v tejto oblasti patrí univerzálnosť, manévrovateľnosť, výkonnosť a bezpečnosť. Bezpochyby tieto vlastnosti zlepšujú inovatívne prvky, ktoré sa nachádzajú v konštrukcii strojov.

Univerzálnym robí manipulátor možnosť rýchlo a bez nejakých dlhých časových strát pripojiť široké množstvo príslušenstva, ktoré sa používa pri chode farmy. Súčasťou moderných manipulátorov je tiež inštalovanie vývodového hriadeľa, trojbodového závesu a ťažného zariadenia. Takto má manipulátor širšie uplatnenie a dokáže zastúpiť aj traktory.

Manévrovateľnosť je veľmi charakteristickou vlastnosťou strojov, ktorá je veľmi dôležitá pre jazdu v rôznych prírodných alebo umelo vytvorených podmienkach. Viaceré režimy riadenia kolies dokážu eliminovať sťažené podmienky, s ktorými sa obsluha musí vysporiadať. Inovatívny prvok svahové vyrovnávanie lopaty ešte viac zefektívňuje kvalitu práce v nepriaznivých svahových podmienkach.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down