Vyvážená výživa - základ úspechu pestovania plodín

Hnojením dodávame do pestovateľského systému živiny potrebné na produkciu fytomasy a kvalitnej hospodárskej úrody pestovaných plodín. Pri priamom hnojení sú do pôdy, alebo do porastu aplikované živiny vo forme pevných, alebo kvapalných minerálnych hnojív.

Rastlinné živiny sú prvky potrebné pre rast a vývin plodín. Poľnohospodárske plodiny pre rast, vývin a produkciu potrebuje najmä desať základných prvkov. Sú to kyslík, vodík, uhlík, dusík, fosfor, draslík, vápnik, horčík, síra a železo. Ak vo výžive rastlín niektorý z týchto prvkov chýba, plodina  vegetuje len dovtedy, pokiaľ jej stačia vlastné zásoby nedostatkovej živiny. Pletivá rastlinného organizmu sa skladajú z vody a sušiny. Rastliny vytvárajú sušinu z CO2 zo vzduchu, z vody a z minerálnych živín z pôdy. Sušina plodín obsahuje priemerne 45 percent uhlíka, 42 percent kyslíka, 7 percent vodíka a 6 percent ostatných prvkov. Z toho pripadá asi 1,5 percenta na dusík a 4,5 percenta na popoloviny. Dusík a popoloviny sú základnou podmienkou tvorby rastlinných bielkovín.

Od zloženia pôd

Zloženie pôd sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou a premen1ivosťou a je podmienené zvetrávaním hornín a minerálov v pôdotvornom procese. Pevná fáza pôdy sa vytvorila dlhodobým pôsobením pôdotvorných činiteľov. Hlavným zdrojom živín v pôde sú horninotvorné minerály a organické zlúčeniny, ktoré sa dostávajú do pôdy po odumretí rastlín a živočíchov. Minerálny podiel pôdy charakterizuje mineralogické, chemické a zrnitostné zloženie pôd a tvorí 95 – 99 percent pevnej fázy pôdy. Tvoria ho častice kryštalickej štruktúry, ale aj amorfné, teda bez štruktúry. Kryštalický podiel je zložený z primárnych a sekundárnych minerálov. Súčasťou najmä bázických hornín a pôd sú aj biogénne prvky vápnik, horčík a železo.

Predpokladom stabilných a kvalitných úrod je harmonická výživa poľnohospodárskych plodín. Pritom musíme rešpektovať zásadu, že úroda a jej kvalita sú tvorené nielen z prirodzenej úrodnosti pôdy, ale aj z celého radu minerálnych živín, ktoré musíme pravidelne dopĺňať na základe aktuálnych rozborov pôdy. Priemerný a nízky stav pôdnej úrodnosti väčšiny poľnohospodárskych pôd často súvisí s nedostatočnou zásobou a kvalitou organickej hmoty v nich. To nás núti hlbšie sa zaoberať zákonitosťami formovania a dynamiky humusových látok a možnosťami ich regulovania agrotechnickými opatreniami. Dnes je už dobre známe, že jednostranné používanie vysokých dávok priemyselných hnojív pri nedostatočnej zásobe organickej hmoty v pôdach je málo efektívne. Okrem problematického vplyvu na výšku úrod, podporuje okysľovanie pôd, rozrušovanie štruktúrnych agregátov a znižovanie odolnosti pôd proti zhutňovaniu.

Organická hmota pôdy

Neoddeliteľnou súčasťou pôdy je organický podiel, ktorý výrazne ovplyvňuje pôdotvorný proces a formovanie pôdnych vlastností. Organický podiel pôdy je podstatne menší ako minerálny, jeho obsah v poľnohospodárskych pôdach zriedka prevyšuje 5 percent (najčastejší obsah je 2-3 percentá).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down