Vývoj spotreby a produkcie zeleniny na Slovensku

Ukazovateľom zvyšovania životnej úrovne sú aj požiadavky na výživu a nároky na zásobovanie zeleninou. Zelenina je jedným z rozhodujúcich činiteľov správnej výživy. Cieľom našej zeleninárskej produkcie by masla byť výroba dostatku kvalitnej konkurencieschopnej zeleniny pre rovnomerné zásobovanie všetkých vrstiev obyvateľstva po celý rok.

Nízka spotreba

Napriek tomu, že vieme, aký význam má pre naše zdravie zelenina, jej spotreba na Slovensku nedosahuje zdravotníkmi odporúčané množstvo a medzi krajinami Európskej únie sme v tomto ukazovateli na posledných miestach.

Ročná spotreba zeleniny celkom na jedného obyvateľa u nás dosiahla najvyššiu hodnotu v roku 1999, t. j. 108,7 kg. Od roku 2 000 sa zaznamenával pokles celkovej spotreby a v súčasnosti sa konzumuje okolo 100 kg na osobu ročne. Zdravotníkmi odporúčaná spotreba je 127,9 kg spolu z toho v čerstvom stave 90 kg zeleniny na obyvateľa za rok. Prípustný interval racionálnej spotreby sa pohybuje od 116,9 do 138,9 kg, ktorý sa v krajinách EU dosahuje.

Z celkovej spotreby zeleniny, podiel čerstvej zeleniny tvorí približne 70 percent a zvyšok sa konzumuje po skladovaní a spracovaní konzervovaním a mrazením.

U nás sa bežne pestuje a eviduje spotreba len pri 15 až 18 zeleninových druhoch. Ďalšie druhy sa pestujú väčšinou len v záhradkách. V zahraničí sa konzumujú aj také druhy, ktoré sú u nás neznáme. Je to spôsobené našimi zaužívanými stravovacími návykmi, nedôverou, nevedomosťou, často nedostupnosťou, či cenovou neprípustnosťou, ktoré nedávajú priestor pre uplatnenie sa nezvyčajných zelenín v našej strave.

Je potrebné venovať väčšiu pozornosť otázkam pestovania zeleniny, prispieť k zvýšeniu druhovej, odrodovej skladbe a spotrebe zeleniny. K tomuto vo významnej miere napomáha pestovanie zeleniny v záhradách.

Produkcia zeleniny na ornej pôde a v záhradách

Zeleninárska produkcia sa na území Slovenska štatisticky sleduje asi od roku 1934. V rokoch 1934 až 1953 sa zelenina pestovala na ploche 16 až 17 tisíc hektárov. Od roku 1953 až 1965 sa plochy pohybovali medzi 16 až 21 tisíc hektár. Do roku 1984 vzrástla plocha na 30 tisíc hektárov. V rokoch 1998 až 2000 sa evidovala celková plocha nad 40 tisíc hektárov a následne postupne klesala. Dnes sa zelenina pestuje na ploche do 30 tisíc hektárov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *