01.02.2019 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vývoj traktorov a efektívnosť ich prevádzky

Poľnohospodárska výroba je existenčne spojená s prevádzkovaním traktorov, ktoré stále predstavujú rozhodujúci energetický prostriedok zabezpečujúci v agregácii s príslušnými náradiami väčšinu mobilných pracovných operácií v poľnej rastlinnej výrobe. Podľa dostupných štatistických údajov traktory aj v súčasnosti patria v poľnohospodárstve k najpredávanejším strojom. Vyplýva to najmä zo známej skutočnosti, že traktory predstavujú zatiaľ iným spôsobom nenahraditeľnú súčasť energetickej základne poľnohospodárstva.

Aj keď pri niektorých pracovných operáciách sú využívané aj jednoúčelové samohybné stroje, manipulačná technika, prípadne nákladné automobily, väčšina poľných pracovných operácií je bez traktorov nepredstaviteľná.

Traktory sú aj v súčasnosti predmetom neustáleho vývoja, výsledkom ktorého sú rozsiahle možnosti nastavenia pracovných režimov, pri ktorých možno traktor prevádzkovať. V tejto súvislosti sa veľká pozornosť zameriava aj na znižovanie energetickej náročnosti vykonávaných pracovných operácií. Prečo je tomu tak?

Traktor podobne ako aj ďalšie mobilné energetické prostriedky (MEP) pre svoju činnosť využíva pohonné hmoty a mazivá (PHM), v tomto prípade motorovú naftu a oleje. Ich nákupom a spotrebou v prevádzke vzniká dôležitá položka prevádzkových nákladov, ktoré radíme do kategórie tzv. priamych variabilných nákladov. V súčasnosti ide o jednu z najvyšších nákladových položiek spojených s prevádzkou nielen MEP, ale aj  poľnohospodárskych strojov vo všeobecnosti. Pre farmárov má veľký význam predovšetkým vývoj cien motorovej nafty, pretože priamym spôsobom vplýva na výšku ich výrobných nákladov, ako aj na energetickú náročnosť a efektívnosť poľnohospodárskej výroby. Podobne veľký význam však majú aj rôzne technické riešenia, ponúkané jednotlivými výrobcami traktorov, ktoré sa zameriavajú na znižovanie spotreby nafty pri ich prevádzke.

Na základe informačných zdrojov poskytovaných jednotlivými výrobcami traktorov, ako aj výsledkov skúšok spracovaných vybranými odbornými inštitúciami predovšetkým v zahraničí možno konštatovať, že technická úroveň v súčasnosti ponúkaných traktorov a aj konštrukčné riešenia náradí využívaných pri poľných pracovných operáciách niektoré reálne možnosti v oblasti znižovania energetickej náročnosti poľnohospodárskej výroby skutočne poskytujú. Vo všeobecnosti sa uvádza, že využitím technických možností nových energetických prostriedkov a k ním pripájaných náradí sa môžu znížiť náklady na spotrebovanú motorovú naftu až o 20 % za predpokladu, že aj v praxi budú rešpektované najmä odporúčania výrobcov pre prevádzkovanie jednotlivých skupín strojov. Aspoň o niektorých nových konštrukčných riešeniach bude zmienka aj v tomto príspevku.

 

Motory s vyššou energetickou účinnosťou

Konštrukčné riešenia nových motorov energetických prostriedkov sa zameriavajú predovšetkým na znižovanie mernej spotreby paliva cestou zvyšovania účinnosti využitia jeho tepelnej energie. K tomu napomáha predovšetkým preplňovanie motorov, používanie chladičov nasávaného vzduchu, viacventilová technika, zvyšovanie vstrekovacích tlakov a rovnomernosti vstrekovania paliva, elektronicky riadené vstrekovacie čerpadlá a pod. Pri uplatňovaní naznačených riešení, predovšetkým preplňovaním motorov, je možné dosiahnuť významné zvýšenie účinnosti využitia paliva a tým aj zníženie mernej spotreby paliva.

Výkon motora energetického prostriedku (traktora) musí pokryť okrem výkonu potrebného pre vlastný pohyb a krytie strát v prevodoch a preklzom, požadovaný ťahový výkon na závesnom alebo hydraulickom zariadení a mať ešte rezervu na prekonávanie náhodných odporov. Tá sa obvykle pri zostavovaní súprav pre plošné obrábanie pôdy volí v rozmedzí 5 až 15 % (pri hĺbkovom obrábaní pôdy je to 15 až 25 %) menovitého výkonu a to podľa toho, ako nerovnomerný je priebeh ťahových síl, prípadne akým regulačným zariadením je traktor vybavený.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down