Vývojové typy hnojív s riadeným uvoľňovaním živín (I.)

Očakáva sa, že celosvetová populácia vzrastie na vyše deväť miliárd ľudí do roku 2050. Na zabezpečenie dostatočného množstva potravín pre vzrastajúcu populáciu sa predpokladá, že celosvetové poľnohospodárstvo musí vzrásť dvojnásobne v najbližších tridsiatich rokoch.

Hnojenie na báze minerálov tiež predstavuje značné environmentálne problémy spojené s využívaním fosílnej energie potrebnej na výrobu a prepravu týchto hnojív. Súčasne sa veľké množstvo živín z hnojív uvoľní do životného prostredia bez využitia plodinami, čo vedie k znečisteniu pôdy, vody a ovzdušia.

Dusík a fosfor sú dôležité organické rastlinné živiny využívané pre optimalizáciu rastlinnej výroby. Veľké množstvo dusíkatých a fosforečných hnojív sa každoročne aplikuje do pôdy pre zvýšenie jej úrodnosti. Je známe, že dochádza k veľkým stratám dusíka prostredníctvom odparovania (volatilizácie) amoniaku (26,5 až 29,4 percenta), povrchovým odtokom (5,6 až 7,7 percenta), vertikálnym vylúhovaním (4 až 5 percent), bočným presakovaním(4 až 5,3 percenta) a denitrifikáciou (4,37 až 5 percent) po aplikácii na pole.

Stabilizované hnojivá

Uvedené skutočnosti sa odrazili pri formulovaní zásadných zmien v politikách v oblasti poľnohospodárstva na úrovni EU. Tie sú formulované v dokumente Agenda 2030, Zelená dohoda, Stratégii z farmy na vidličku ako aj v stratégii v oblasti biodiverzity EU. Jednou z ciest ako reagovať na aktuálne výzvy, je zvýšenie podielu stabilizovaných hnojív v poľnohospodárskej praxi.

Stabilizované hnojivá je možné rozdeliť na:

  • Hnojivá s pomalým uvoľňovaním živín (SRF - slow-release fertilizers).
  • Hnojivá s riadeným uvoľňovaním živín (CRF - controlled-release fertilizers).
  • Inhibované hnojivá (hnojivá s obsahom inhibítora ureázy, alebo inhibítora nitrifikácie).

V realizovanom výskume bola sústredená pozornosť na vývoj hnojiva s riadeným uvoľňovaním živín, ktorého polčas uvoľňovania živín je vyhovujúci pre komoditné plodiny ako je kukurica, repka, slnečnica a obilniny. Dôraz bol kladený na biologickú odbúrateľnosť použitého obalu granulovaného hnojiva a cenovú dostupnosť. Uvoľňovanie živín z hnojiva je možné riadiť vytvorením nánosu na povrchu granúl hnojiva. Tento nános pôsobí ako bariéra, ktorá spomaľuje rozpúšťanie vodorozpustných zložiek hnojiva pôdnou vlhkosťou a ich difúzie z granúl do pôdy. Pôsobenie hnojiva sa tak rozloží v čase a živiny sú rastlinami využité efektívnejšie ako u bežných granulovaných hnojív.

Príprava variantov hnojív s riadeným uvoľňovaním živín

V rámci prebiehajúceho vývoja bol vyvinutý postup prípravy obaľovaného hnojiva, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky: Príprava kvapalného prekurzora obalu. Nános prekurzora na granulovaný liadok amónny s dolomitom (Hnojivo LAD 27). Reakcia prekurzora na povrchu granúl za vzniku tuhého polymérneho obalu. Týmto postupom je možné pripraviť obaľované hnojivo s voliteľným nánosom polymérneho obalu. Veľkosť nánosu je vyjadrená ako percentuálny podiel hmotnosti obalu z celkovej hmotnosti hnojiva.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down