07.01.2011 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výživa bahníc v zimnom období

Ovce sú typicky pastevné zvieratá. Je to ich najprirodzenejší a najobľúbenejší spôsob obživy. Ak nie je k dispozícii paša, treba zabezpečiť na čo najdlhšie obdobie prísun kvalitných zelených krmív, medzi ktoré zaraďujeme rôzne druhy ďatelinovín, lucerny, ďatelinotrávnych a trávnych porastov. Radi skrmujú tiež strukovinoobilné miešanky a porasty strukovín.

Hoci sú ovce skromné a nenáročné zvieratá, pri súčasných vysokých nárokoch na ich reprodukčné a produkčné parametre potrebujú vhodné chovateľské prostredie a najmä plnohodnotnú výživu. Veľkú pozornosť musíme venovať najmä kritickým obdobiam, medzi ktoré radíme obdobie pripúšťania, prvý mesiac gravidity, posledných 6 týždňov gravidity a začiatok laktácie.
V bežných chovoch pri tradičnom systéme chovu obdobie pripúšťania pripadá na koniec pastevného obdobia. V našom klimatickom pásme je to obdobie, keď sa úrodnosť pasienkov znižuje a preto je potrebné na zabezpečenie optimálneho kondičného stavu bahníc zabezpečiť optimálnu hladinu prísunu živín. Dobrá telesná kondícia je predpokladom optimálnej úrovne ovulácie a výsledkov plodnosti. Bahnice musia pred pripúšťaním zvýšiť svoju hmotnosť a zlepšiť kondičný stav. Možno to dosiahnuť zlepšenou flushingovou výživou. 

Obdobie gravidity 

Počas prvého mesiaca gravidity dochádza k zahniezdeniu embrya novovznikajúceho jahňaťa k stene maternice. Celková embryonálna mortalita v tomto období sa pohybuje v rozmedzí od 20 do 40 %. V chovoch so silnou podvýživou bahníc je to podstatne viac. Preto v tomto období naďalej pokračujeme vo flushingu, a to formou spásania mladých porastov, poprípade prikrmovaním malými dávkami jadrových krmív v objeme do 300 gramov denne. 
Druhý a tretí mesiac gravidity, ktoré pripadajú na začiatok zimného obdobia, si nevyžadujú veľké nároky na zvýšenú potrebu živín. Je to kalendárne obdobie posledných jesenných mesiacov, kedy sa pomaly končí s pastvou a prechádza sa na maštaľné kŕmenie. V tomto období je prípustná aj čiastočná reštrikcia v kŕmení, najmä u pretučnených bahníc, u ktorých aj 5-percentná strata zo živej hmotnosti je bez následkov. Preto sa odporúča v čo najväčšej miere využívať jesennú pastvu. Pri neskorej jesennej pastve je ale potrebné pred vyhnaním na pašu zvieratá prikŕmiť objemovými krmivami. Jarky a jahničky si vyžadujú zvýšenú starostlivosť, preto je vhodné, aby boli samostatne ustajnené. 
Štvrtý a piaty mesiac gravidity je obdobie, kedy dochádza k najintenzívnejšiemu rastu plodu, čo vedie k potrebe zvýšeného prísunu živín. Kŕmne dávky v tomto období sú tvorené z kvalitných objemových krmív, kde uprednostňujeme ďatelinové alebo ďatelinotrávne sená a siláže s vyšším obsahom sušiny a správnym priebehom fermentácie. 
Okrem živín potrebných na rast a vývoj plodu treba zabezpečiť požiadavky živín na primeraný vývin mliečnej žľazy a tiež záchovných požiadaviek bahnice. Preto sa za účelom zvýšenia produkcie mlieka a lepšieho vývinu jahniat odporúča od 4. mesiaca gravidity opäť začať s prikrmovaním jadrovými zmesami, a to v množstve 300 až 400 gramov na kus a deň. Prídavky jadrových krmív treba postupne zvyšovať v dvojtýždňových intervaloch. 
V posledných týždňoch gravidity sa bahnici zníži množstvo objemových krmív a zvýšená potreba živín sa vykryje väčším množstvom jadrových krmív. Dávka jadrového krmiva sa má v poslednom týždni gravidity pohybovať až okolo 1 kilogramu na kus a deň. 
Gravidné jarky by mali byť ustajnené v samostatných skupinách, mali by dostávať ešte kvalitnejšie krmivá a vyšší prídavok jadrových zmesí (na dokončenie rastu) ako ostatné bahnice. Lepšia starostlivosť o jarky by mala byť až do doby vyhnania na pašu. 
(Ing. Mgr. MARTIN MELLEN, PhD.)

Viac o výžive bahníc v zime sa dočítate v prvom tohtoročnom čísle Roľníckych novín. 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down