11.05.2018 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výživa plodín priemyselnými hnojivami

Podľa techniky hnojenia priemyselné hnojivá aplikujeme do pôdy, alebo priamo k pestovaným plodinám. Snažíme sa vytvoriť tak najlepšie podmienky pre plynulé zásobovanie rastlín živinami v súlade s ich potrebou. Voľba vhodnej doby a techniky hnojenia závisí na pôdnych a klimatických podmienkach, druhu a dávke hnojiva a druhu hnojenej plodiny. Cieľom je maximálne využívanie živín z použitých hnojív na kvalitnú a primerane vysokú produkciu.

Poľnohospodárske plodiny pre rast, vývin a produkciu potrebujú najmä desať základných prvkov, ktoré nazývame aj biogénne. Tieto sú nevyhnutné pre ich úspešný rast, vývin, dobrú a kvalitnú  produkciu (kyslík, vodík, uhlík, dusík, fosfor, draslík, vápnik, horčík, síra a železo). Ak vo výžive rastlín niektorý z týchto prvkov chýba, plodina vegetuje len dovtedy, pokiaľ jej stačia vlastné  zásobné látky. Rastlinné živiny sú výhradne anorganickej povahy. Mineralogické, chemické a zrnitostné zloženie pôd a tvorí 95 – 99 % ich pevnej fázy pôdy. Tvoria ho častice definovanej kryštalickej štruktúry, ale aj amorfné, teda bez štruktúry. Kryštalický podiel je zložený z primárnych a sekundárnych minerálov. Priemyselné (minerálne) hnojivá sú v podstate ľahko prístupné rastlinné živiny vyrobené priemyselným spôsobom, alebo získané ťažbou z prírodných ložísk. Ich význam vo výžive rastlín spočíva v tom, že sú vhodným doplnkom živín získaných rozkladom  (mineralizáciou) pozberových zvyškov a organických hnojív. Podľa obsahu hlavnej živiny ich rozdeľujeme na dusíkaté, fosforečné, draselné a vápenaté.

Prvky dôležité pre výživu rastlín

Dusík je podstatným stavebným prvkom pre produkciu bielkovín. Vhodnou reguláciou dusíkatej výživy  možno najrýchlejšie zvyšovať produkčné schopnosti rastlín. Ak je dusíka v pôde málo, rastlina žltne, slabo odnožuje, má pomalý vzrast a poskytuje nízku úrodu. Kvety môžu byť neplodné. Nadbytok dusíka taktiež rastlinám škodí. Prejavuje sa to poliehaním, neskorým dozrievaním, malou odolnosťou voči chorobám i škodcom. Prebytky dusíka možno čiastočne vyrovnať dodaním fosforu. Obsah dusíka je v našich pôdach všade nedostatkový a preto sa hnojí dusíkom v každom pestovateľskom ročníku. Fosfor je stavebným materiálom pri tvorbe bielkovín a bunkového jadra. Je to dôležitá živina pri kvitnutí, opeľovaní a tvorbe semien. Nadbytok fosforu znižuje účinok dusíka. Najviac fosforu potrebujú rastliny v dobe kvitnutia a v čase ukladania zásobných látok v semenách. Nedostatok fosforu zapríčiňuje slabé kvitnutie a nekvalitné semeno. V našich pôdach je fosforu veľmi málo. Hnojenie fosforom je v súčasnosti nedostatočné. Draslík má veľký význam pri asimilácii. Najviac draslíka potrebujú rastliny pestované na obsah škrobu a cukru, ako zemiaky, cukrová repa, strukoviny, ale aj vinič hroznorodý a ovocné stromy. Draslík zvyšuje odolnosť plodín voči chorobám, mrazu, poliehavosti i škodcom.

 

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách č. 19

prof. Dr. Ing. RICHARD POSPIŠIL
Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down