Výživa rastlín v podmienkach rastúcich cien priemyselných hnojív

„V apríli 2021  stál jeden kilogram dusíka v priemere 0,82 eura, ale už o pol roka na to poľnohospodári zaplatili 2,22 eura. Nárast ceny za kilogram dusíka bol tak v priebehu pol roka takmer trojnásobný. Pre pestovateľov vyvstáva otázka či vynechať hnojenie priemyselnými dusíkatými hnojivami, alebo nie.“

Uviedol prof. Ing. Peter Kováčik, CSc., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre počas odborného seminára spoločnosti KWS začiatkom decembra 2021.

Vplyv hnojenia na výšku úrody

„Ak v súčasných podmienkach vynecháme hnojenie, môže to v niektorých prípadoch znamenať dramatický pokles tvorby úrody, ale v niektorých môže byť pokles úrody minimálny,“ uviedol P. Kováčik, pričom upozornil na rok 1990, kedy došlo k výrazným zmenám v slovenskom poľnohospodárstve: „V tomto roku poľnohospodári aplikovali hnojivá v takých dávkach ako v predchádzajúcich rokoch. Avšak v roku 1991 dávky NPK hnojív klesli o polovicu, napriek tomu sa to na tvorbe úrody dramaticky neprejavilo. Vyvstáva otázka či je závislosť medzi dávkou použitých hnojív a úrodou významná, alebo nie?“ Podľa P. Kováčika je to závislé od množstva živín zadržaných pôdou (sorpčná schopnosť pôdy), dôsledkom čoho sa znížené dávky hnojív nemuseli v prvom roku prejaviť na výške dosiahnutých úrod. Avšak v roku 1992 sa ďalšie zníženie dávok NPK hnojív už na úrodách plodín prejavilo.

„Ak pestovateľ bežne aplikoval 140 - 150 kg dusíka na hektár a je v situácii, že nemá dostatok hnojív na skladoch, resp. financií na hnojivá, odporúčam uprednostniť aplikáciu minimálne 40 až 50 kg dusíka na hektár ku každej plodine pred plnou dávkou k niektorým plodinám,“ uviedol P. Kováčik. Pred nákupom fosforečných a draselných hnojív odporúča uprednostniť nákup aj drahších dusíkatých hnojív pretože ich efekt je z pohľadu tvorby úrody podstatne vyšší. Navyše hnojenie dusíkom podporuje príjem fosforu a draslíka z pôdnych zásob. 

Aké máme možnosti zvýšenia prístupného dusíka v pôde?

Podľa P. Kováčika majú pestovatelia šesť základných možností. V prvom rade je to vytlačenie katiónov amónneho dusíka z pôdneho sorpčného komplexu do pôdneho roztoku (napr. vápnením). Nahradením aplikácie hnojív realizovanej na široko aplikáciou do riadkov je možné zvýšiť ich využitie minimálne o ďalších 4  až 6 percent. Taktiež podporením procesov mineralizácie dusíka v pôde (spracovanie pôdy), dodaním živín hospodárskymi hnojivami a podporením pôdnej mikrobiologickej diverzity. 

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down