07.09.2020 | 06:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam jesennej regulácie burín umocňuje mierna zima

Včasná regulácia burín po zasiatí ozimín je nevyhnutnou súčasťou pestovateľskej technológie. Buriny vyskytujúce sa v ozimných obilninách konkurujú už od včasnej jesene, v podstate ihneď v priebehu vzchádzania a zakladania porastov. Preto je včasná jesenná regulácia burín potrebná a oveľa vhodnejšia, efektívnejšia a ekonomicky prínosnejšia ako jarné herbicídne ošetrenie. Priebeh posledných miernych zím, kedy buriny vegetujú prakticky celú zimu, potrebu jesennej regulácie ešte umocňuje.

          Hoci ozimné obilniny patria medzi plodiny s vysokou schopnosťou potláčania burín, táto vlastnosť sa prejaví až v neskorších fázach vegetácie. Po zasiatí sú porasty vystavené vysokému konkurenčnému tlaku burín. A práve v tomto období potrebujú určitý čas k optimálnemu zapojeniu. Pokiaľ v tomto veľmi krátkom období buriny neodstránite, môžu byť porasty negatívne ovplyvnené.

         Aplikácia herbicídov v priebehu vzchádzania eliminuje negatívne konkurenčné pôsobenie burín a zaisťuje dobré podmienky pre optimálny rozvoj porastov ozimín

     Na  včasnú jesennú reguláciu burín v ozimných obilninách sa výborne hodí náš dvojzložkový herbicíd Defi Evo. Každá z účinných látok má rozdielny mechanizmus pôsobenia. Dochádza však k vzájomnému dopĺňaniu v procese prijímania burinami a taktiež v celkovom účinku. Príjem účinných látok je u Defi Evo zabezpečený cez pôdu (prevažne ú.l. diflufenican) a taktiež cez hypokotyl vzchádzajúcich burín (prevažne ú.l. prosulfocarb). Navyše vďaka účinnej látke diflufenican disponuje prípravok dlhodobým pôsobením na novo vzchádzajúce buriny.

       Vďaka týmto parametrom Defi Evo hravo zabezpečí elimináciu všetkých významných ozimných dvojklíčnoslitových burín, metličky obyčajnej vrátane rezistentných populácií. Veľmi dobre reguluje taktiež ostatné trávovité buriny ako lipnica ročná, mätonohy a psiarka roľná.

       Jednoduché a efektívne použitie vo všetkých ozimných obilninách, široké spektrum účinku

     Výhodou herbicídu Defi Evo je jeho registrácia a možnosť použitia vo všetkých ozimných obilninách, v pšenici, jačmeni, raži, ovse i tritikale. Je určený pre preemergentnú alebo postemergentnú aplikáciu do rastovej fázy BBCH 13. Odporúčaná dávka je 3 l/ha, v prípade vysokej intenzity zaburinenia je možnosť navýšenia na 4 l/ha.

       Účinnosť na dvojklíčnolistové buriny

      Z dvojklíčnolistových burín pôsobí na buriny ako je hviezdica prostredná, veroniky, lipkavec obyčajný, kapsička pastierska, fialka roľná, mak vlčí, rumančeky. V prípade silného výskytu rumančekovitých burín, maku alebo nevädzí alebo výdrolu repky môžete posilniť jeho účinok použitím tank-mix kombinácie s herbicídom obsahujúcim ú.l. chlorsulfuron v dávke 5-7 g/ha.

        Účinnosť na trávovité buriny a využitie v antirezistentných stratégiách

      Z jednoročných tráv vykazuje Defi Evo výbornú účinnosť najmä na metličku obyčajnú a to vrátane ich rezistentných populácií voči širokému spektru skupín účinných látok (ALS inhibítory, PSII inhibítory atď.).

     Vďaka týmto vlastnostiam je Defi Evo významným herbicídom odporúčaným pre použitie v antirezistentných stratégiách.  Táto vlastnosť je daná práve obsahom dvoch účinných látok s rozdielnym mechanizmom účinku, ako som už uviedla. U žiadnej z obsiahnutých účinných látok nebol v Českej republike ani na Slovensku preukázaný vznik rezistencie metličky, preto je Defi Evo bezpečnou a spoľahlivou voľbou predovšetkým na pozemkoch, kde už boli zistené problémy pri regulácii metličky, napríklad pri použití ALS inhibítorov (sulfonylmočoviny, trialzolových pyrimidínov).

     V prípade, že problém s výskytom rezistentných populácií pretrváva, napríklad z dôvodu veľkej zásoby semien metličky obyčajnej v pôdnom profile alebo ich etapovitému vzchádzaniu v priebehu miernej zimy, je vhodné antirezistentnú stratégiu doplniť použitím herbicídu Axial 050 EC alebo Avoxa v jarnom období. Dôležité je striedanie herbicídnych účinných látok v jednotlivých sezónach.

     Ako už bolo uvedené, Defi Evo vie taktiež regulovať ďalšie trávovité buriny ako sú napríklad lipnica ročná. Tu sa miera účinnosti pohybuje na úrovni 90 – 100 %.

 

     Ako na reguláciu psiarky roľnej

    Psiarka roľná má vysokú konkurenčnú schopnosť a v porastoch ozimných obilnín dokáže pri vysokom zaburinení spôsobiť značné úrodové straty. Vzchádza obyčajne už koncom leta a následne v priebehu jesene. Je však možné pozorovať taktiež jarné vzchádzanie a bohužiaľ veľmi dobre odoláva herbicídnym zásahom. Hlavným dôvodom vyššej odolnosti je ich rýchle vzchádzanie a dynamika rastu na začiatku vegetácie alebo taktiež postupné a priebežné vzchádzanie. Z tohoto dôvodu je ideálne regulovať psiarku roľnú už v jesennom období a počítať s dočistením porastu na jar.

    Defi Evo sa osvedčil najmä na lokalitách s výskytom rezistentných populácií metličky obyčajnej voči ALS inhibítorom

   Skvelú účinnosť herbicídu Defi Evo proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín a metličky obyčajnej vrátane ich populácií rezistentných voči ALS inhibítorom demonštrujú dlhodobé výsledky pokusov realizovaných v rokoch 2016 - 2019 v ČR. Na všetkých pokusných lokalitách bola u metličky obyčajnej laboratórnym testovaním potvrdená rezistencia voči ALS inhibítorom. Defi Evo v kombinácii s ú.l. flufenacet efektívne reguluje psiarku roľnú.

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta Czech

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down