16.12.2022 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Z kategórie energetických plodín – ozdobnica (I.)

Pestovanie a využitie energetických plodín prináša viacero netradičných možností. Na prelome tohto storočia bolo v krajinách Európy uskutočnených mnoho pokusov s pestovaním perspektívnej ozdobnice, vrátane jej následného využitia. V súčasnosti patrí k prvým významnejším energetickým plodinám pestovaným aj na Slovensku, avšak pre ucelenie aj pestovateľských znalostí je stále potrebné vykonať niekoľko testov hospodárskeho a agroekologického charakteru. Z agronomického hľadiska sú žiaduce štúdie zamerané najmä na rajonizáciu rôznych genotypov (druhov, ekotypov, klonov a hybridov), tiež na ochranu voči problematickým druhom burín, kvalitatívne analýzy atď.

Okrem osvedčeného a už tradičného spaľovania sa preverujú aj rôzne iné spôsoby koncového vyžitia fytomasy, akým je splyňovanie v bioplynových staniciach, pyrolýza, karbonizácia, najmä však vhodnosť fytomasy pre využitie štruktúrnej vlákniny a pre technológie tzv. druhej generácie, pre účely ktorej sú vhodnejšie špeciálne šľachtence. 

Popis

Z celkovo 23 druhov rodu ozdobnica Miscanthus sú hospodársky využívané tri druhy s rozdielnymi vlastnosťami, resp. štvrtý druh je používaný pri šľachtení. Ide o ozdobnicu čínsku M. sinensis Anderss. (diploid), ozdobnicu cukrovú M. sacchariflorus (Maxim.) Hack (diploid a tetraploid) a ozdobnicu obrovskú M. giganteus, prírodný hybrid predchádzajúcich dvoch druhov (triploid).

Hospodársky využívané formy ozdobnice čínskej sú trvácimi trávami vyznačujúcimi sa mohutným, impozantným vzrastom a drevnatejúcim steblom. V najpriaznivejších pôdnoklimatických podmienkach Slovenska môže výška rastlín presiahnuť štyri metre. Rôzne okrasné kultivary, sú menšieho vzrastu, zvyčajne dosahujú výšku iba 1 až 1,8 metra, podobne ako niektoré menej vzrastné formy pôvodných druhov. Botanické druhy ozdobnice sa odlišujú mohutnosťou rastlín a niektorými ďalšími znakmi ako je šírka, dĺžka a chlpy na listoch, tvar a veľkosť rhizómov, hrúbka a výška stebla, súkvetím, atď. Steblá ozdobnice sú hladké, ich priemer nad zemou sa podľa druhu rôzni od 0,3 cm po 2 cm. Listy sú čiarkovité a jemne zúbkované, dlhé podľa druhu od 20 - 40 cm až po 70 – 85 cm, široké sú 2 cm so silným stredným rebrom. Listy sú svetlozelené, niektoré okrasné formy sa vyznačujú dvojfarebnými listami s typickými pozdĺžnymi pásmi, tzv. panašovanými listami, základ listu môže byť až husto dlhochlpatý. Súkvetím je široká metlina okolíkato poschodovitá, vetvičky sú odstávajúce s nepravým klasom dlhým 20 až 30 cm. Kvitne v auguste až októbri, za menej priaznivých podmienok sa metlina nevytvorí. Semená hospodársky využívanej ozdobnice (diploidy a tetraploidy) nie sú klíčivé, resp. sa vyznačujú veľmi dlhým obdobím dormancie, až 24 mesiacov. I keď je v laboratórnych podmienkach možné klíčivosť navodiť, šírenie ozdobnice semenami vo voľnej prírode sa považuje za raritu. Triplodný hybrid ozdobnice semená netvorí. Rastliny ozdobnice sa množia drevnatými podzemkami, tzv. rhizómami, prípadne sa sadenice namnožia z meristémových kultúr. Podzemok je drevnatý, má púčiky z ktorých vyrastajú nové výhony zahusťujúce priestor. Rhizómy sú uložené v orničnej vrstve pôdy, korene siahajú do hĺbky 1 až 2 metre.

Z uvedených druhov ozdobnice je najmohutnejším druhom ozdobnica cukrová. K mohutným trávam najteplejších klimatických pásiem patrí aj ozdobnica veľká M. floridulus (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb., ktorá sa vyznačuje nižším obsahom vlákniny a vyšším obsahom popola. Poskytuje materiál pri šľachtení hospodársky využívaných druhov ozdobnice. K pôvodne využívaným a popísaným druhom patrí M. lutarioriparius L., na výrobu papiera v Číne, ktorý je vnímaný ako poddruh ozdobnice cukrovej.

Nároky na podmienky

Medzi pestovanými druhmi ozdobnice sú podstatné rozdiely v nárokoch na pestovateľské podmienky. Pritom spravidla platí, že ozdobnica obrovská, ako hybrid, je so svojimi nárokmi niekde v strede v rozpätí vymedzenom dvoma pôvodnými druhmi. Tiež platí, že pribúdajú rôzne šľachtence s vyššou toleranciou.

Pre tvorbu obrovského množstva fytomasy ozdobnica vyžaduje najmä dostatok vlahy a tepla, čím sa blíži ku kukurici. Ako rastlina s C4 typom fotosyntézy spotrebuje menšie jednotkové množstvo vody, 250 litrov na tvorbu 1 kg sušiny, avšak s ohľadom na množstvo fytomasy sú nároky na dostatok vody najvýraznejšie. Vyžaduje aspoň 550 až 600 milimetrov zrážok ročne, vhodnejšie sú oblasti so 700 až 800 milimetrami. Teplotne ozdobnici najviac vyhovujú oblasti s priemernou ročnou teplotou nad 8 °C, rastie pri teplote nad 7 °C.

Z hľadiska nárokov na pôdne danosti nie je ozdobnica náročná, znesie pestovanie aj na chudobnejších pôdach. Dlhšie zamokrené, podmáčané stanovištia nie sú vhodné, avšak pôdy s vyšším obsahom pôdnej vlahy sú vhodné. I keď pôdny typ nie je pre ozdobnicu určujúci, úrodou citlivo reaguje na pôdny druh. Napr. úspech pestovania ozdobnice na ľahšej piesočnatej, ako aj kamenistej pôde, závisí od dostatočného množstva zrážok, i keď na tmavších a ľahších pôdach rastie urýchlene. Optimálna pôdna reakcia je pH 5,5 - 7,5, to vylučuje pestovanie na veľmi kyslých a vápenatých pôdach. Nevhodné sú aj zasolené pôdy.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down