03.05.2019 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Žacie stroje, obracače a zhrňovače krmovín

Výroba kvalitných krmovín v poľnohospodárskych podnikoch patrí k činnostiam, ktoré v súčasnosti môže efektívne uľahčovať moderná výkonná technika a jej dobré vzájomné zladenie. Prevažná väčšina chovateľov hospodárskych zvierat v súčasnosti rieši otázku zníženia prevádzkových nákladov. Práve starostlivý výber a dobrá príprava techniky na zber a skladovanie krmovín, ako aj dobrá organizácia uskutočňovaných činností na základe skúseností a znalostí miestnych podmienok, môžu ušetriť veľa času a nákladov.

Strojov využívaných v rámci technologických liniek pre zber a skladovanie krmovín existuje celý rad. Vzhľadom k rôznym spôsobom konzervácie krmovín sú medzi používanými linkami, ako aj jednotlivými strojmi využívanými v rámci pracovných postupov zberu a skladovania krmovín, určité odlišnosti a to tak z hľadiska konštrukcie, ako aj technických riešení.

Vo všeobecnosti možno linky na zber a skladovanie krmovín rozdeliť na mobilnú a stacionárnu časť. Mobilnú časť linky predstavuje technika určená pre zber úrody krmovín, ktorý sa vykonáva takými operáciami, ako sú kosenie, obracanie a zhrňovanie. Pri pracovnej operácii kosenia krmovín pestovaných na ornej pôde, alebo na TTP sa v najväčšom rozsahu využívajú rotačné žacie stroje, pri obracaní a zhrabovaní krmovín sa v najväčšej miere využívajú rotorové modely strojov s vertikálnou osou rotácie. Istú renesanciu však zažívajú aj lúčové konštrukčné riešenia strojov, alebo modely strojov využívajúce zberače a dopravníky.

 

Žacie stroje

 

Žacie stroje uskutočňujú v súprave s energetickým prostriedkom prvú pracovnú operáciu pri zbere krmovín, tzn. kosenie porastu a jeho úpravu buď lámaním alebo stláčaním (miaganím) a rozprestrením naširoko, z dôvodu lepšieho vysychania materiálu. Podľa princípu práce môžeme žacie stroje rozdeliť na dve skupiny - žacie lišty pre rez s oporou (prstové a s protibežnými kosami) a pre rez bez opory (rotačné).

Prvá skupina žacích strojov sa v súčasnosti uplatňuje predovšetkým pri obilných kombajnoch a v oblasti zberu krmovín pri zberacích rezačkách. Vzostup zaznamenávajú predovšetkým rotačné žacie stroje, a to aj napriek svojej vyššej energetickej náročnosti oproti prstovým žacím strojom, práve pri zbere krmovín. Tieto stroje dosahujú veľké rýchlosti pohybujúcich sa nožov (až 90 m.s-1) a pri vyváženej zotrvačnej sile táto skutočnosť dovoľuje zvýšiť pracovnú rýchlosť, čím sa zvýši celková výkonnosť stroja. V ponuke špecializovaných výrobcov krmovinárskej techniky sa teda stretávame najmä s bubnovými a diskovými konštrukciami žacích strojov, i keď niektorí z výrobcov však ponúkajú len diskové prevedenia žacích strojov.

Bubnové žacie stroje sa označujú tiež ako modely s horným pohonom (uhlové prevody, ozubené kolesá, remene), zatiaľ čo diskové žacie stroje ponúkajú tzv. spodný pohon. Ten je riešený rôznou konfiguráciou ozubených kolies uložených v skrutkovanej, alebo zváranej žacej lište, v niektorých prípadoch sa tiež využívajú rôzne sekcie uhlových prevodoviek.

Bubnové modely väčšinou dosahujú maximálne pracovné zábery okolo 3 m, zatiaľ čo pri diskových modeloch môžeme nájsť v ponuke niektorých výrobcov aj nesené modely žacích strojov s maximálnym pracovným záberom 4 - 4,5 m na jednu sekciu. Súvisí to aj s tým, že diskové konštrukcie žacích strojov majú nižšie nároky na príkon. V súvislosti so zväčšovaním pracovných záberov žacích strojov sa preto širokoriadkové modely ponúkajú hlavne ako diskové.

Nesené modely sa často agregujú do predného i zadného trojbodového závesu a umožňujú zostavovať rôzne kombinácie. V ponuke jednotlivých výrobcov sa môžeme stretnúť aj s riešeniami čelne nesených a závesných žacích strojov, opäť v rôznych kombináciách. Takýmto spôsobom možno dosiahnuť hodnotu celkového pracovného záberu až 9 m, v niektorých prípadoch pracovný záber kombinácií presahuje cez hranicu 11 m.

Jednotliví výrobcovia ponúkajú taktiež ťahané modely žacích strojov s rôznym typom podvozku, na ktorom sú uchytené kombinácie viacerých sekcií diskových žacích strojov s celkovým záberom od 7,5 až po 11,5 m. Špecializovaní výrobcovia ponúkajú aj samohybné diskové žacie stroje vybavené výkonnými motormi v kategóriách 294 - 368 kW (400 - 500 k), ktoré sa vyznačujú pracovnými zábermi 9,5 až 14 m a pojazdovou rýchlosťou až 40 km.h-1.

Žacie stroje sa dodávajú v prevedení bez adaptéra pre úpravu pokosenej krmoviny, alebo sú vybavené takýmto adaptérom. Ten môže byť riešený napríklad ako takzvaný kondicionér (lámač stebiel) s plastovými, alebo oceľovými prstami. Toto riešenie sa často využíva ako univerzálne pre trávy aj ďatelinoviny. Ako adaptér k žacím strojom sú tiež ponúkané aj tzv. miagacie valce s oceľovým, alebo gumeným plášťom, ktoré sa využívajú hlavne pri zbere ďatelinovín.

Novým konštrukčným prvkom pri niektorých modeloch vzadu nesených, resp. návesných žacích kombinácií a samohybných modeloch žacích strojov je systém pre vytváranie mohutnejšieho zberového riadku pri jednom prejazde po pozemku. Výrobcovia využívajú buď hydraulicky poháňané gumové dopravníky, alebo dopravníky závitovkové, pričom niektoré modely potom môžu „zhadzovať“ hmotu len z časti pracovného záberu.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down