12.02.2016 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zacielené na výkon a efektívnosť v praxi

Priniesť pestovateľom kvalitné informácie, predstaviť nové výkonné odrody v ponuke spoločnosti, podeliť sa o skúsenosti z technológie pestovania hybridnej pšenice a poskytnúť odporúčania vo výžive ozimín a jarín si na svojom zimnom seminári predsavzala spoločnosť RAPOOL SLOVAKIA, s. r. o. v spolupráci s TIMAC-AGRO SLOVAKIA, s. r. o. v príjemnom prostredí Hotela Kaštieľ v Mojmírovciach, kam v polovici decembra minulého roku pozvala poľnohospodárov z Nitrianskeho kraja.

Hostí podujatia privítala Ing. Andrea Krkošová, riaditeľka spoločnosti RAPOOL SLOVAKIA, ktorá konkretizovala obsah programu zameraný na kompletné portfólio jarín - kukurice a slnečnice a predovšetkým na špecifiká pestovania hybridnej pšenice, ktorá je dôležitá z pohľadu firmy. Vo svojom úvodnom vstupe symbolicky zhrnula dôležité momenty v roku 2015 a očakávania od novej sezóny 2016.

„Rok 2015 priniesol veľké problémy v pestovaní kukurice, slnečnice, sóje a repky, ktoré sa premietli do až o polovicu nižších úrod u kukurice a čiastočne slnečnice. Veľké sucho a vysoké teploty v lete znamenali nižšie úrody v repkách, ale za to dobré úrody v obilninách,“ hodnotila A. Krkošová.

Nosným hybridom spoločnosti bol zrnový hybrid kukurice SUPERBIA (FAO 400), ktorý sa dosiahnutými úrodami presadil aj za takých podmienok, aké panovali v roku 2015. Novinkami boli výkonné Clearfield Plus hybridy slnečnice, napr. PARAISO 1000 CL Plus, ktorý presvedčil.

Rapool – jednotkou v pestovaní repky olejky

„Rapool sa nielen na Slovensku stal v pestovaní odrôd repky olejnej jednotkou, napr. v Nemecku - na najväčšom európskom trhu repky olejnej, sme získali až 52 percentný podiel,“ uviedla A. Krkošová a dodala: „MARATHON je druhým rokom lídrom medzi hybridmi repky na Slovensku.“

Ako jediní priniesli na slovenský trh moridlo DMM + TMTD. Ide o kombináciu fungicídneho moridla a rastového stimulátora, ktorý napomáha založiť silné a vitálne porasty, ktoré lepšie tolerujú prípadné napadnutie škodcami. Týmto moridlom boli namorené hybridy MARATHON, ORIOLUS a SHREK.

V ponuke sú už druhým rokom Clearfieldové repky EDIMAX CL a VERITAS CL, posledným rokom bola zaradená líniová odroda Arot, t. j. na budúci rok budú v ponuke už len hybridy.

Pre svoje výborné úrodotvorné parametre sú za kľúčové v spoločnosti Rapool považované hybridné pšenice. Ako uviedla riaditeľka spoločnosti, na slovenský trh ich priniesli na základe veľmi dobrých skúseností s ich pestovaním v Maďarsku, kde majú hybridné pšenice najvyššie percentuálne zastúpenie v Európe.

Na význame nabrali aj líniové pšenice, z nich nosná odroda GENIUS potravinárskej kvality E je najpestovanejšou odrodou pšenice na Slovensku s 9 percentným podielom na trhu.

Svojich pestovateľov si našli aj hybridné raže tzv. turboraže - SU PHÖNIX a SU MEPHISTO.

V ponuke sú aj odrody repky olejnej jarnej - odroda ACHAT, ktorá je určená do podmienok severného a východného Slovenska.

Novou oblasťou spoločnosti, ktorú začali v roku 2015 sú hrachy a to pre zväčšujúce sa pestovateľské plochy. V ponuke sú dve vysokoúrodné odrody - hrach ozimný James a hrach jarný SALAMANCA.

V jačmeňoch jarných sú pripravené MARTHE, CLAIRE a XANADU. Novinkou je sladovnícka odroda SALOME. Jarná ostinatá pšenica QUINTUS sa uplatní najmä v  oblastiach s vyšším výskytom zveri. Z jarných tvrdých pšeníc sú k dispozícii vysokoúrodné DURAMANT a DURAMONTE. Ročníkovou stabilitou a prispôsobivosťou k podmienkam prostredia sa vyznačuje žlto-semenná odroda ovsa siateho POSEIDON.

Skúsenosti s pestovaním hybridnej pšenice v Naki

Gyula Soltész, riaditeľ poľnohospodárskeho družstva v Naki v Maďarsku, vo svojom vystúpení predstavil spoločnosť a podelil sa o niekoľkoročné skúsenosti s pestovaním hybridnej pšenice.

PD v Naki hospodári na 1600 hektároch ornej pôdy. Osevný postup pozostáva z pestovania kukurice, slnečnice, ozimnej pšenice, ozimného jačmeňa a sóje. Pestovateľská oblasť sa nachádza južne od Balatonu, vyznačuje sa podobnými podmienkami ako južné Slovensko.

Rozhodujúce faktory pestovania

„Dôležité je zadefinovať si ciele hospodárskej činnosti podniku, či do nich zapadá pestovanie hybridnej pšenice. Pestovateľská oblasť musí mať predpoklady pre intenzívne pestovanie, pre maximálne využitie genetického potenciálu hybridnej pšenice,“ uviedol G. Soltész a ďalej špecifikoval: „Vhodná je rovinatá poloha, so stredne ťažkou hlinitou pôdou s dobrou štruktúrou a s odpovedajúcou schopnosťou distribúcie živín. Predplodiny pre ozimné obilniny, vyhovujú aj hybridnej pšenici, uprednostniť také, ktoré sú skoro pozberané, pre dostatočný časový priestor na prípravu pôdy pod hybridnú pšenicu.“

 

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down