19.01.2016 | 03:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zacieľte vyššie s osivami LG

Pod takýmto názvom sa uskutočnil zimný seminár spoločnosti Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovensko v Nitre začiatkom decembra, v rámci ktorého predstavili ponuku odrôd a hybridov dôležitých poľnohospodárskych plodín doplnenú o riešenia ochrany porastov obilnín a kukurice spoločnosti BASF.

Ing. Juraj Drgoňa predstavil program podujatia zameraný na nové hybridy kukurice, slnečnice a ďalšie dôležité jarné plodiny ako je jačmeň jarný, pšenica jarná a ďalšie plodiny, ktoré distribuuje sesterská spoločnosť Limagrain Central Europe Cereals.

Doplňovanie organickej hmoty

„Základom pôdnej úrodnosti je premyslené a pravidelné dopĺňanie odpovedajúcej organickej hmoty do pôdy,“ povedal na úvod svojej prednášky doc. Ing. Pavel Ryant, PhD., dekan Agronomickej fakulty, Mendelovej univerzity Brno.

„Rastúci počet obyvateľstva a klesajúca plocha pôdy, to ide proti sebe,“ uviedol k nárastu obyvateľstva na Zemi v kontexte potreby potravín pre uživenie ľudstva a neprimeraného zaberania pôdy pre nepoľnohospodárske využitie: „Tlak investorov, developerov, ale aj štátnej správy a samospráv pod záštitou verejného záujmu prehliadajú skutočné potreby spoločnosti.“

Pôdna úrodnosť stojí na spätnom dodaní živín, odobratých úrodou a ako P. Ryant konštatoval – nedeje sa tak najmä pre stav v akom sa v súčasnosti živočíšna výroba nachádza.

Čo sa týka vývoja spotreby čistých živín NPK na Slovensku na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy, je to nasledovné: dusík bol v roku 1990 na úrovni 240 kg na hektár, fosfor na úrovni 150 kg na hektár a draslík na úrovni 80 kg na hektár. V roku 2014 je situácia výrazne iná a to: dusík bol na úrovni 75 kg na hektár, fosfor na úrovni 14 kg na hektár a draslík na úrovni 10 kg na hektár. Ďalším nedostatkom je, že nevápnime pôdy a tým neudržujeme pôdnu reakciu, čo má vplyv na príjem živín rastlinami. Vápnenie sa dostalo na minimum. Vývoj agrochemických parametrov ornej pôdy na Slovensku v cykloch ASP poukazujú na nízky obsah fosforu a draslíku v pôdach. „Ďaleko väčším problémom je, že sa do pôdy nevracia organická hmota,“ uviedol P. Ryant.

Organické látky v pôde a ich bilancia

„Ročne je potrebné dodať 3,5 – 4,5 tony organickej hmoty na jeden hektár ornej pôdy,“ uviedol P. Ryant a dodal: „Cieľom je, aby sme dlhodobo neochudobňovali pôdu a neznižovali pôdnu úrodnosť.“

Pri znižovaní stavov hospodárskych zvierat, chýba dostatok organickej hmoty živočíšneho pôvodu. Prepad počtu zvierat HD oproti roku 1990 je na úroveň 29 percent a u ošípaných na 24 percent v roku 2014.

Nie je to len o množstve organickej hmoty, ale najmä o jej kvalite. Keď sa pozrieme na rok 1991, tak do pôdy boli dodávané rôzne množstvá a druhy organických hmôt (slama, maštaľný hnoj, viacročné krmoviny, atď.). „Po dvadsiatich rokoch sa pestuje o polovicu menej viacročných krmovín, približne o 40 percent menej sa aplikuje maštaľného hnoja, viac sa používa slama obilnín, čo v porovnaní s viacročnými krmovinami (ich zvyškami), je rozhodne menej kvalitný materiál, už len pre nedostatok dusíka, ktorý sa k nej musí ešte pridať, aby došlo k jej rozkladu,“ konštatoval P. Ryant.

Množstvo pozberových zvyškov po zaoraní napr. lucerny je 8 – 9 ton na hektár, ďateliny lúčnej je 5 – 6 ton na hektár, pšenica ozimná 3 tony na hektár, repka ozimná: 2 tony na hektár. Navyše bôbovité rastliny pútajú vzdušný dusík a keď ubúdajú tieto plodiny, ubúda aj množstvo „zadarmo“ pútaného dusíka z ovzdušia.

Produkcia energie z fytomasy

Ako materiál pre výrobu bioplynu prevažuje kukurica. „Digestát je produkt anaeróbnej digescie, obsahuje iba horšie využiteľnú organickú hmotu pre tvorbu kvalitného trvalého humusu. Digestát nie je možné považovať za kvalitné organické hnojivo, pretože neplní hlavnú funkciu organického hnojiva, čo bolo preukázané aj v pokusoch, kde pre aktuálne pôsobenie v danom roku vyhovel, ale z dlhodobého hľadiska nie,“ uviedol P. Ryant.

Hybridy kukurice LG

Novú generáciu hybridov kukurice pre nasledujúcu sezónu do podmienok všetkých výrobných oblastí predstavil Ing. Juraj Drgoňa, produktový manažér Limagrain Slovensko. „Pestovateľom ponúkame stabilné a úrodné hybridy s výborným uvoľňovaním vody, čo v konečnom dôsledku priaznivo ovplyvňuje ekonomiku ich pestovania.“

Základ našej ponuky pre nasledujúcu sezónu 2016 tvoria tri kľúčové hybridy a to tohtoročná novinka LG 30.315, ďalej LG 30.369 (Limanova) a LG 30.389.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

1a 2a 4a 5a 7a 6a

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down