12.10.2021 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zahraničnoobchodná bilancia sa môže do roku 2027 zlepšiť, ostane záporná

Celková zahraničnoobchodná bilancia SR sa môže zlepšiť o 200 až 250 miliónov eur s horizontom do roku 2027. Aj naďalej však zostane záporná. Vyplýva to z nelegislatívneho materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035 predloženého do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.

BRATISLAVA. "To má svoje príčiny v rozmere poľnohospodárskej produkcie SR, ktorá je na úrovni 1 až 1,5 % z celkového objemu rozvinutých štátov EÚ. "Rozmer poľnohospodárskej produkcie neumožňuje zúčastniť sa na globálnych rozhodujúcich trhoch v EÚ z viacero dôvodov, predovšetkým však z dôvodu malých rozmerov produkcie, málo silných obchodných kanálov a viacero dôvodov predovšetkým obchodného charakteru," priblížil agrorezort.
Materiál bol vypracovaný v spolupráci s potravinárskymi samosprávami a združeniami, ktoré predložili podklady na vypracovanie jej návrhu, analýzu súčasného stavu a koncepčné zámery na rozvoj vo vecne príslušných oblastiach.
Vízia je podľa MPRV analyticko–syntetický dokument, skoncipovaný so zámerom pomenovať súčasný stav, východiská a očakávania rozvoja do roku 2027 a 2035, problémy rozvoja a návrh pro-rozvojových opatrení v piatich základných oblastiach, akými sú poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, ochrana životného prostredia, rozvoj vidieka a pôdohospodárske školstvo, veda a výskum.
Návrh vízie je členený na 11 kapitol vrátane úvodu a záveru, v ktorých sú identifikované problémové oblasti pôdohospodárstva, ďalej sú v nej uvedené strategické ciele pre rozvoj pôdohospodárstva, komplexná analýza stavu a potenciálu rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva a obchodu, základné problémy rozvoja v oblasti lesného hospodárstva a udržateľného využívania a ochrany životného prostredia a klímy, ako aj potenciál rozvoja vidieckych oblastí a uspokojenie ich spoločenských požiadaviek a podpora výskumu, inovácií, zdieľania vedomostí a digitalizácie v poľnohospodárstve, lesníctve a na vidieku.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down