10.02.2015 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zákaz neonikotinoidov pokračuje i v roku 2015

Force 1,5 G – najúčinnejší insekticíd v kukurici!

Vstupujeme do druhého roku kedy rozhodnutím Európska komisia odo dňa 1.12.2013 zakázala používať tri insekticídne účinné látky zo skupiny neonikotinoidov. Toto rozhodnutie sa dotklo významne farmárov, ale aj spoločností vyrábajúcich a uvádzajúcich tieto prípravky na ochranu rastlín proti živočíšnym škodcom.

Firma Syngenta v tomto segmente uvádzala účinnú latku thiamethoxam, ktorá bola zakomponovaná v prípravku na morenie osiva kukurice Cruiser 350 FS a farmári ho poznajú veľmi dobre, ale tak isto ho poznajú aj z morenia repky, slnečnice, strukovín a ďalších plodín proti živočíšnym škodcom.

 

Faktom však zostáva, že pozastavenie používania týchto účinných látok Európskou komisiou pre určité plodiny (vrátane kukurice) je v platnosti a pestovatelia sa musia vysporiadať s absenciou prípravkov, na používanie ktorých byli zvyknutí. Prípravky s účinnými látkami zo skupiny neonikotinoidov si v praxi vďaka svojmu účinku proti insekticídnym škodcom našli trvalé miesto použitia a prispievali taktiež k zaisteniu rentability pestovania a konkurencieschopnosti na trhu.

 

V tom období sa riešila aj otázka.

 

Čím možno nahradiť Cruiser 350 FS ?

 

Dnes už vieme celkom spoľahlivo odpovedať na danú otázku. Syngenta mala na trhu prípravok, ktorý vzniknutý problém riešil. Išlo o prípravok Force 1,5 G.

 

Insekticídne morenie kukurice vo svojej podstate  rieši dvoch hlavných škodcov vzchádzajúcich rastlín a koreňov v priebehu vegetácie. Ide o larvy kováčikov – drôtovce (rody Agriotes, Hemicrepidius) a taktiež larvy  veľmi významného a rýchlo sa rozširujúceho škodcu kukuričiara koreňového (Diabrotica virgifera). Prípravok Cruiser 350 FS dokázal bezpečne kontrolovať drôtovce, ale už nebol postačujúci pre vyšší výskyt kukuričiara koreňového.

 

 Force 1,5 Gje jediné skutočne plnohodnotné riešenie.

 

Ochrana osív kukurice proti živočíšnym škodcom má veľmi málo riešení aj v súčasnom období. Jedným z možných riešení je morenie osiva prípravkom Force 20 CS s účinnou látkou tefluthrin, ktorá je obsiahnutá v predmetnom prípravku vie sa však vysporiadať so živočíšnymi škodcami ako sú larvy kováčikovitých čiže drôtovce. Množstvo účinnej látky nie je postačujúce na kompletné riešenie kukuričiara. Je nutné doplniť  množstvo účinnej látky a to prípravkom Force 1,5 G v dávke 12 kg.  

 

Force® 1,5 G je granulovaný pôdny insekticíd obsahujúci účinnú látku tefluthrin. Účinkuje ako požerový, fumigačný a dotykový prípravok.

Force® 1,5 G účinkuje proti škodcom radu Coleoptera (chrobáky), Diptera (dvojkrídlovce) a Lepidoptera (motýle).

Force® 1,5 G aplikovaný do riadkov pri výseve kukurice, účinkuje proti pôdnym škodcom klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín: napr. larvám kováčikovitých - drôtovcom (Elateridae) a larvám kukuričiara koreňového (Diabrotica virgifera). 

Force® 1,5 G sa aplikuje aplikátormi na sejačkách do riadkov pri výseve kukurice v dávke 12 –15 kg/ha.

 

 

Syngenta Vám prináša i v tomto roku plnohodnotnú náhradu za pozastavené prípravky s účinnými látkami zo skupiny neonikotinoidov Force® 1,5 G.

 

 Ing. Ivan Varečka

Syngenta Slovakia s.r.o.

 

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Komentáře k článku

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down