22.11.2019 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zakladanie porastov a sejacie stroje

Snahou každého farmára je zabezpečiť čo najvhodnejšie podmienky pre vyrovnaný porast. Tento cieľ mu pomáhajú dosiahnuť moderné sejacie stroje, ktoré sú k dispozícii v širokej palete konštrukčného prevedenia. Konštrukcia pracovných mechanizmov musí zabezpečiť rovnomerné rozdelenie osiva po ploche pri dodržiavaní jednotnej hĺbky ukladania osiva v celej šírke pracovného záberu.

Pre výsev obilnín a ďalších plodín sa ponúka celý rad systémov, schopných zabezpečiť výsev v rozmedzí od 0,5 až do 500 kg.ha-1. Hlavné rozdiely medzi súčasnými sejačkami spočívajú v prevedení ich zásobníka, systému dávkovania a dopravy osiva, rovnako ako aj výsevných pätiek či zariadení pre uzavretie výsevnej ryhy.

Hlavné úlohy obrábania pôdy pred založením porastu

Spôsob založenia porastu do značnej miery rozhoduje o budúcej úrode plodiny. Z agronomického hľadiska je dôležité vytvoriť dostatočné vzdialenosti medzi jednotlivými rastlinami, čím dôjde k obmedzeniu konkurencie v oblasti dodávok vody, svetla, živín a vzduchu už v období klíčenia. Samotnú kvalitu a spôsob založenia porastu ovplyvňuje aj zvolená technológia obrábania pôdy, teda aj vlastná predsejbová príprava.

Hlavnou úlohou obrábania pôdy pred založením porastu je urovnať povrch pôdy po základnom obrábaní pôdy, pripraviť podmienky pre uloženie osiva do požadovanej hĺbky pre jednotlivé plodiny, prispieť k odburiňovaniu pôdy ničením vzchádzajúcich burín, v prípade potreby zapraviť do pôdy hnojivá či pesticídy. Z hľadiska mechanického pôsobenia dochádza pri predsejbovej príprave pôdy k plytkému kypreniu, drobeniu a urovnávaniu jej povrchu aj primeranému utuženiu, zvlášť po predchádzajúcej orbe.

Pri predsejbovej príprave sa pripravuje osivové lôžko, ktoré je charakterizované utuženou vrstvou pôdy, na ktorej má byť uložené osivo a kyprou vrstvou pôdy, ktorá má osivo zahrnúť. Spodná utužená časť má osivu zabezpečiť kontakt s kapilárnou vodou, kyprá zemina nad hĺbkou uloženia osiva umožňuje prístup vzduchu k osivu a uľahčuje vzchádzanie. Utuženie vrstvy, na ktorú sa ukladá osivo, zabraňuje dodatočnému ulíhaniu pôdy po zasiatí, ktorým by boli poškodené korene mladých rastlín.

 

Sejba a sejacie kombinácie

Hlavne v jesenných mesiacoch, ale aj pri jarnej sejbe do mulču vymŕzajúcich rastlín, sa vzhľadom k prítomnosti rastlinných zvyškov na povrchu pôdy pri predsejbovej príprave, ktorá je často spojená so súčasnou sejbou pomocou tzv. sejacích kombinácií, používajú stroje s poháňanými pracovnými nástrojmi, ktoré účinne premiešajú rastlinné zvyšky s vrchnou vrstvou ornice a vytvárajú optimálne osivové lôžko. Spojenie prípravy pôdy so sejbou vylúči nutnosť vykonávať opakované operácie predsejbovej prípravy. Je nutné podotknúť, že výskyt rastlinných zvyškov kladie vyššie nároky na ukladanie osiva do pôdy. Z hľadiska uloženia osiva do pôdy možno použiť sejačky s kotúčovými alebo tanierovými výsevnými pätkami alebo sejacie stroje s plochými šípovými radlicami.

Pri ukladaní osiva kotúčovými alebo tanierovými výsevnými pätkami sa používajú sejacie stroje s pätkami uloženými vo viacerých radoch, u ktorých nedochádza k technologickým poruchám vplyvom upchávania pätiek rastlinnými zvyškami. Kotúčové výsevné pätky sú spravidla vybavené obmedzovačmi hĺbky výsevu, ktoré zaručujú dodržanie zvolenej hĺbky siatia aj v kyprej pôde.

Problémy však môžu nastať pri výskyte väčšieho množstva rastlinných zvyškov na povrchu pôdy, ktoré pätky nedokážu prerezať, takže osivo je potom uložené na vrstvu rastlinnej hmoty a výsevná ryha nie je dostatočne uzavretá. Veľmi dobré výsledky sa dosahujú pri zakladaní porastov pomocou strojov, ktoré kombinujú plytké kyprenie na hĺbku sejby pomocou plochých odrezávacích radličiek a sejbu, kedy je osivo pneumatickou cestou dopravované za každú radličku, kde je potom uložené na ploché lôžko pod radličkou nadvihnutou zeminou.

 

Ponuka sejacích kombinácií je široká

Moderné sejacie kombinácie (kombinované sejačky) sa pred niekoľkými rokmi objavili na trhu najskôr v záberoch 3 a 4 m. Čoskoro však prišiel dopyt aj od veľkých podnikov, a preto sa v súčasnosti vyrábajú v záberoch až do 9 m. Sú obľúbené vďaka svojej univerzálnosti využitia (sejba do mulču aj do zoranej pôdy) a produktivite podporovanej zásobníkmi osiva s veľkým objemom. Zásobníky majú vhodný tvar pre plnenie z veľkoobjemových vakov teleskopickým, alebo čelným nakladačom, alebo tiež prekladacím vozom so závitovkovým dopravníkom a s objemom 4000 l možno zasiať napr. minimálne 18 ha jarnej pšenice na jedno naplnenie. Výhodou veľkokapacitných zásobníkov je tiež to, že súprava môže zasiať niekoľko vzájomne rozptýlených pozemkov bez toho, aby ju musel zakaždým nasledovať traktor s osivom.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách č. 47.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down