15.01.2019 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zakladanie porastov jačmeňa jarného a pšenice jarnej pri rôznom obrábaní pôdy

Poľnohospodárska pôda je zložitá dynamická sústava biologického charakteru pôsobiaca v krajinnom priestore a jej obrábanie má tiež biologický charakter. Toto obrábanie sa realizuje v zložitej sústave krajinného priestoru, je ovplyvňované mnohými faktormi pôdnych a poveternostných podmienok prostredia i činnosťou človeka.

Obilniny pokladáme za najdôležitejšie kultúrne plodiny. Zrno obilnín je hlavnou zložkou ľudskej potravy. Obsahuje všetky výživné látky (glycidy, bielkoviny, tuky, minerálne látky, vitamíny). Pomer dusíkatých látok k bezdusíkatým 1 : 5-6 z hľadiska nutričného zodpovedá potrebám normálnej výživy, ale z hľadiska dietetického nie sú úplne ideálne, ako napr. strukoviny (1 : 2). Obilniny tak majú rozhodujúci význam vo výžive ľudí a hospodárskych zvierat, poskytujú dôležitú  surovinu pre potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel. V podmienkach mierneho pásma zaberajú viac ako 50 percent výmery ornej pôdy. V súčasnosti je celosvetový podiel obilnín na ornej pôde viac ako polovičný.

Nezastupiteľné plodiny

V našich pôdno-klimatických podmienkach považujeme tak jačmeň siaty ako i pšenicu letnú za veľmi dôležité. Pšenica letná forma jarná i jačmeň siaty jarný patria k najstarším kultúrnym rastlinám, pričom počiatky ich pestovania sú úzko prepojené so vznikom poľnohospodárstva. Ich funkcia okrem „nasýtenia obyvateľstva“ je i krajinotvorná, úžitková, ekonomická ...

Z pohľadu zakladania porastov si treba uvedomiť, že pšenica letná, forma jarná má zo všetkých jarných obilnín najslabší koreňový systém. Aby sme eliminovali riziká pestovania (pôdna vlaha), sejeme ju skoro na jar, hneď ako je to možné (prelom februára a marca. Neskoršia sejba sa totiž prejavuje počas celej ďalšej vegetácie a môže tak znížiť úrodu o 40 – 60 kg za každý oneskorený deň sejby. Vyššie teploty na jar urýchľujú rast a vývin, čo môže mať vplyv na vývoj koreňov a odnoží, ktoré môžu byť menšie. Výsevok býva 4,5 až 5,5 milióna klíčivých zŕn, hĺbka sejby 30 až 50 mm. Aj v prípade hĺbky sejby hrá významnú úlohu aktuálna vlhkosť pôdy pri sejbe.

Jačmeň siaty je našou najrozšírenejšou jarnou hustosiatou obilninou, druhou najrozšírenejšou hustosiatou obilninou a najvýznamnejšou komoditou. Jačmeň siaty jarný je aj vysoko produktívna plodina. Za pomerne krátke vegetačné obdobie 95 – 120 dní, dokáže vytvoriť veľké množstvo organickej hmoty. Jačmeňu jarnému najlepšie vyhovujú stredne ťažké, piesočnato-hlinité až hlinité pôdy. Pôdna reakcia môže byť od 5,8 do 6,2-7. Neznáša ťažké, studené, ílovité pôdy so sklonom k tvorbe pôdneho prísušku a nevyrovnaný vlahový režim pôdy.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down