01.02.2022 | 06:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zakladanie porastov jarín v meniacich sa podmienkach prostredia

Príprava pôdy, sejba a eliminácia sucha sa realizujú v zložitej sústave krajinného priestoru a často sú ovplyvňované mnohými faktormi. Hlavnou „úlohou“ prípravy pôdy, nielen na jar, je regulácia vnútornej stavby pôdy, jej pórovitosti, objemovej hmotnosti, štruktúrnosti a iných pôdnych charakteristík, ktoré ovplyvňujú termodynamické vlastnosti, fyzikálne, chemické a biologické procesy v pôde a všetky pôdne režimy termodynamických podmienok v ornici a v rizosfére podľa požiadaviek rastlín (semien), ktoré chceme do vhodne pripravenej pôdy zasiať. Tým je daný i štruktúrny stav pôdy, ktorý je charakterizovaný vodostálymi agregátmi, priepustnosťou ornice a podorničia a schopnosťou viesť vodu a vzduch v aktívnom profile pôdy.

Na čo nezabúdať

Je potrebné pestovať také odrody, resp. hybridy, ktoré sa budú vedieť adaptovať na rôznorodé podmienky pestovania. Pri výbere ich treba posudzovať nielen podľa výkonnosti, ale aj odolnosti k napadnutiu škodcami a chorobami, odolnosti k poliehaniu i podľa kvalitatívnych ukazovateľov. Ďalšími významnými znakmi je skorosť a ekonomická výnosnosť vo vzťahu k intenzite pestovania. Pri vlastnom výbere odrody, resp. hybridu treba brať na zreteľ, že vysoko produkčné odrody a hybridy sú náročné na intenzitu vstupov, preto je vhodné ich zaraďovať na hony s kvalitatívne vysokými parametrami. Na „chudobnejších“ pôdach, na pieskoch, tam kde sa vytvárajú prísušky, alebo pri možnosti nižšej intenzity vstupov, je výber vysoko produkčných hybridov prehnaným luxusom. Z pohľadu zvládnutia zberových prác (pri väčších výmerách v rámci podniku) je dôležité vysievať odrody s rôznym stupňom skorosti, aby bol zber zvládnutý bez zbytočných stresov a s tým strát na úrode. Základným pravidlom by malo byť, že by sme sa nemali orientovať len na jednu odrodu, pretože nie je dopredu známy vývoj počasia v pestovateľskom roku.

Základné predpoklady

Predpokladom úspešného pestovania jarných plodín, no nielen ich, sú vhodné pôdy, ktoré sú výhrevné a dobre prevzdušnené, so slabo kyslým až alkalickým pH. Za nevhodné považujeme pôdy kyslé, s vysokou hladinou podzemnej vody. Z pohľadu poveternostných podmienok je potrebný dostatok zrážok.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down