19.01.2018 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zakladanie porastov jarných obilnín pri rôznom obrábaní pôdy

Pokiaľ chceme zachovať ekologický postoj k rastlinnej výrobe je potrebné zdôrazniť integrovaný systém pestovania poľných plodín, v rámci ktorého by sme mali venovať pozornosť nielen ekologickým princípom hospodárenia, ale i ekonomickým. Považujeme ho za systém moderný, zameraný na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov konvenčného poľnohospodárstva pri zachovaní jeho pôvodného charakteru.

Špecifické postavenie

Obilniny (cereálie) tvoria najdôležitejšiu skupinu plodín v celej rastlinnej výrobe. Majú rozhodujúci význam vo výžive ľudí a hospodárskych zvierat, poskytujú dôležitú  surovinu pre potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel. V podmienkach mierneho pásma zaberajú viac ako 50 percent výmery ornej pôdy. Medzi obilninami majú špecifické postavenie pšenica a raž, tzv. chlebové plodiny. Zrno obilnín je hlavnou zložkou ľudskej potravy. Obsahuje všetky výživné látky (glycidy, bielkoviny, tuky, minerálne látky, vitamíny). Pomer dusíkatých látok k bezdusíkatým 1 : 5-6, z hľadiska nutričného zodpovedá potrebám normálnej výživy, ale z hľadiska dietetického nie sú úplne ideálne, ako napr. strukoviny (1:2). Jačmeň siaty je našou druhou najrozšírenejšou hustosiatou obilninou a najvýznamnejšou komoditou. Jeho produkcia sa využíva na sladovnícke a potravinárske účely (25,8 - 32,5 percenta), na osivo (6,8 - 7,1 percenta) a na kŕmne účely (55 - 60 percent). Spotreba na priamy konzum u nás dosahuje 1,5 kg na osobu a rok. Zrno jačmeňa je hodnotnou surovinou pre výrobu krúp, náhrad kávy, liehovín, sladových a farmaceutických výťažkov, predovšetkým však už slúži na výrobu sladu a piva.

V našich podmienkach patria pšenica letná a jačmeň siaty medzi významné plodiny. Nielen u nás, ale na celom svete, je pestovanie tej ktorej plodiny závislé od viacerých faktorov (napr. pôdnoklimatické, socioekonomické, politické).

Obrábanie pôdy a zakladanie porastov k týmto i k ostatným poľným plodinám nemožno opomínať pre jeho mnohostranný význam vo vzťahu k pôde, rastline a konečnému výsledku v podobe úrody a ekonomiky pestovania.

Pšenica letná forma jarná i jačmeň siaty jarný patria k najstarším kultúrnym rastlinám, pričom počiatky ich pestovania sú úzko prepojené so vznikom poľnohospodárstva. Ich funkcia okrem „nasýtenia obyvateľstva“ je i krajinotvorná, úžitková, ekonomická ...

Obrábanie pôdy

Za jeden z najdôležitejších prvkov v systéme pestovania plodín možno považovať obrábanie pôdy. Medzi významné dôvody riešenia problematiky rozličných technológií obrábania pôdy, ale nielen jej (zakladania, ošetrovania, ochrany, zberu, pozberovej úpravy, atď.), patrí obmedzenie spotreby pohonných hmôt, úspora pracovných síl, vývoj nových strojov na obrábanie pôdy, uľahčenie a urýchlenie obrábania pôdy, skrátenie pracovnej špičky pri zakladaní porastov, poznanie vplyvu mechanického obrábania na pôdne vlastnosti a vývoj rastliny, zavedenie účinných herbicídov, ochrana pred vodnou a veternou eróziou, uchovanie pôdnej vlahy. Nezanedbateľné je i ekonomické hľadisko, najmä v dnešnom čase nárastu cien vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down