19.12.2017 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Základné zásady vápnenia pôd

Cieľom vápnenia je dosiahnuť a udržať približne optimálnu hodnotu pôdnej reakcie. Predmetom vápnenia je v prvom rade pôda. Vápenaté hnojivá sú alkalicky pôsobiace látky. Oxidové formy na rozdiel od uhličitanových sú chemicky reaktívnejšie, pri kontakte s vodou sa menia na hydroxidy, ktoré neutralizujú organické i anorganické kyseliny a vápnik po disociácii Ca(OH)2 sa vymieňa za H+ ióny sorpčného komplexu.

Po vápnení pôd sa menia v celom komplexe pôdne vlastnosti a vytvárajú sa priaznivejšie podmienky pre rozvoj pôdnej mikroflóry. Zlepšenie mikrobiologických procesov v pôde je viazané, okrem upravenia pôdnej reakcie, aj na dostatok ľahko rozložiteľných organických látok ako energetického zdroja pre mikroorganizmy. Oživenie mikrobiologických procesov v pôde sa prejavuje v zlepšení celkovej dynamiky živín v pôdach a výživy rastlín jednotlivými makro- a mikro- prvkami. Preto sa hnojením organickými hnojivami zvyšuje efektívnosť vápnenia a naopak, vápnením sa zvyšuje efektívnosť hnojenia organickými a priemyselnými hnojivami. Zvyšovanie efektívnosti hnojenia organickými hnojivami vplyvom vápnenia kyslých pôd je o to výraznejšie, o čo kyslejšie sú pôdy. Na kyslých pôdach je okrem zníženej mikrobiálnej činnosti aj nedostatok pre rastliny pohotových živín. Zapracovaním vápenatých hmôt a organických hnojív do pôd sa zvýšenou mikrobiálnou činnosťou zintenzívňuje nielen mineralizácia organických látok, ale zlepšuje sa prístupnosť živín z pôd v iných formách väzby a zvyšuje sa efektívnosť hnojenia priemyselnými hnojivami vôbec. Priaznivý vplyv organických látok na zlepšenie dynamiky fosforu v pôdach sa vyjadruje ako „humusový efekt“. Spočíva v tom, že hliník a železo sa viaže – inaktivuje chelátovými väzbami na organické látky a tak sa znižuje možnosť vzniku ťažko rozpustných fosforečnanov železa a hliníka. Okrem toho, na organické látky a ich medziprodukty rozkladu sa priamo môže viazať fosfor a iné živiny do mobilnejších foriem. Humáty vápnika pôsobia koagulačne, spájajú minerálne častice pôdy do väčších zhlukov – agregátov, čím sa vytvárajú podmienky pre vznik drobno hrudkovitej štruktúry. Ak hovoríme o zvyšovaní efektu vzájomného pôsobenia vápnenia a hnojenia organickými hnojivami, vzniká otázka dávky organických hnojív. Pri nižších dávkach organických hnojív sa dosahujú relatívne lepšie výsledky, než pri vysokých dávkach.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down