20.02.2013 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zákon o pozemkových úpravách

Novela zákona o pozemkových úpravách upraví možnosti Slovenského pozemkového fondu (SPF) nadobudnúť pozemky, ktoré boli predmetom úveru.

Uvedená novela zároveň umožní, aby SPF následne mohol tieto pozemky využiť najmä na účely reštitučných plnení. Uvádza sa to v dôvodovej správe k návrhu novely zákona, ktorý pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a ktorý v stredu, 20, februára, schválila vláda SR. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. júla 2013.
Novela zákona nadväzuje na uznesenie vládneho kabinetu z 22. augusta 2012 v Nových Sadoch o podpore subjektov poľnohospodárskej prvovýroby. Jedným zo zámerov vlády, vyplývajúcich z vtedajšieho rokovania, bolo vytvorenie podmienok pre nákup poľnohospodárskej pôdy fyzickými a právnickými osobami, ktoré na nej hospodária.
„Výsledkom rokovaní dotknutých rezortov, a to najmä MPRV SR a Ministerstva financií SR, je to, že Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) vytvorí produkt Moja pôda, v rámci ktorého bude možné úverovať nákup poľnohospodárskej pôdy roľníkmi za prijateľných podmienok," konštatuje MPRV SR.
Jednou z podmienok, ktorými SZRB podmieňuje výhodné úrokové sadzby a dobu splatnosti úverov, ako aj to, že úverovaný subjekt bude môcť využiť peniaze aj na nákup spoluvlastníckych podielov, je posilnenie jej záruk, že v prípade zlyhania poskytnutého úveru bude pôda odkúpená za cenu zodpovedajúcu výške poskytnutého úveru. Predloženým návrhom novelizácie sa dáva možnosť SPF v takých prípadoch pôdu odkúpiť a následne ju použiť na plnenie zákonom stanovených úloh. Návrh je podľa rezortu pôdohospodárstva skonštruovaný tak, že má zároveň obmedziť špekulatívnym nákupom pôdy, ku ktorým nezriedka prichádza pri predaji založenej pôdy, v exekučných konaniach, respektíve dobrovoľných dražbách.
„Preto je potrebné, aby pri realizácii navrhovaného postupu mohli byť SPF priamo odpredané aj založené spoluvlastnícke podiely bez toho, aby založený veriteľ musel ponúknuť existujúcim podielovým spoluvlastníkom tak, ako to vyžaduje § 140 Občianskeho zákonníka,“ zdôvodnilo MPRV SR. (tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down