15.11.2011 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zámer sa stáva skutočnosťou

So zámerom usporiadať Celoslovenské dni poľa,celoštátnu prehliadku poľných pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín, ktorú odprezentovala spoločnosť Profi Press, s. r. o. v spolupráci so Združením agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou boli oboznámené osivárske a chemické firmy pôsobiace na slovenskom agrárnom trhu dňa 23. augusta 2011. V tejto chvíli považujeme za dôležité, aby sme o pripravovanej akcii informovali odbornú poľnohospodársku verejnosť, pre ktorú budeme túto významnú akciu pripravovať.

Celoslovenské dni poľa sa uskutočnia v dňoch 6. a 7. júna 2012. V termíne 10. októbra 2012 sa v spolupráci so združením Agrion a Poľnohospodárskym družstvom Selice uskutoční jesenná výstava Celoslovenských dní poľa, ktorá bude zameraná na prehliadky hybridov kukurice, slnečnice a ukážky poľnohospodárskej techniky.

Vskutku celoštátna prehliadka
Doteraz sa na výstavu prihlásilo 21 osivárskych a 10 chemických firiem, ktoré majú záujem predstaviť svoje odrody a prípravky na ochranu rastlín na 537 pokusných parcelách. Roľnícke noviny a vydavateľstvo Profi Press chce touto cestou verejne poďakovať vedeniu a pracovníkom poľnohospodárskeho podniku Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou za ústretový prístup, za poskytnutie pozemku a možnosť využitia ich poľnohospodárskej techniky, ktorú potrebujeme na prípravu pozemku, na kvalitné vyhnojenie pozemku, na sejbu a ochranu rastlín. Vďaka patrí i všetkým firmám, ktoré svoje odrody a prípravky na ochranu rastlín prihlásili a umožnili tak svojim záujmom v roku 2012 usporiadať prvú celoštátnu prehliadku odrôd, ochrany a výživy rastlín v novodobých dejinách Slovenska. Dnes už možno skonštatovať, že zámer usporiadať celoslovenské dni poľa
sa stal skutočnosťou.

Poľnohospodárska výstava Celoslovenské dni poľa je zameraná hlavne na ukážky nových, ale aj tradičných odrôd a hybridov poľných plodín, ukážky ucelených systémov ochrany rastlín a pokusy s výživou rastlín. Chýbať nebude výstava poľnohospodárskej techniky. V súčasnosti sú vysiate všetky políčka ozimín v počte 256 a tiež repka, ktorá je zastúpená počtom 61 odrôd a hybridov.

Prihlásené odrody
Najväčšie zastúpenie majú odrody a hybridy pšenice ozimnej – 105 variant, ozimnej repky – 61 variant, ale záujmu odborníkov určite neuniknú nové hybridy pšenice ozimnej, raže, repky a tiež odrody ozimného hrachu, ozimného ovsa a zaujímavý sortiment tráv a trávnych zmesí. Parcely obilnín sú vysiate na parcelách s výmerou 2,3x10 m a repky 3x18 m. Veľkosť pokusných políčok zodpovedá modernému trendu takýchto prehliadok, tak ako sme sa s nimi mohli po roku 1990 zoznámiť na obdobných akciách v Nemecku alebo vo Francúzsku. Ozimná repka bola vysiata 6. septembra 2011 a ozimné obilniny 14. októbra 2011. Termín sejby na koniec agrotechnického termínu bol posunutý zámerne, vzhľadom na pretrvávajúce mimoriadne suché počasie v mesiacoch august a september. Na jar plánujeme vysiať asi 100 hybridov kukurice, 55 hybridov slnečnice a ďalších zhruba 80 políčok jarných obilnín, strukovín a olejnín. Veľké zastúpenie na dni poľa budú mať aj pokusy ochrany a výživy rastlín. Pripravených je 47 variant chemickej ochrany a výživy
ozimnej pšenice a 13 variant ochrany ozimnej repky, na ktorých vystavovatelia demonštrujú svoje technológie herbicídnej, fungicídnej a insekticídnej ochrany. V jarnom oseve plánujeme vysiať 40 variant herbicídnej ochrany kukurice, 15 variant herbicídnej a fungicídnej ochrany slnečníc, 10 variant ochrany cukrovej repy a 30 variant ochrany jarných obilnín. Výmera políčok s ochranou jarných obilnín a cukrovej repy bude 2,3x10 m. Celý areál výstavy Celoslovenských dní poľa bude umiestnený na ploche 10 hektárov pôdy na pozemkoch Združenia agropodnikateľov, družstva Dvory nad Žitavou a ešte stále existuje možnosť prihlásiť ďalšie nové odrody a hybridy jarných plodín a taktiež varianty s ochranou a výživou rastlín. Roľnícke noviny vás budú touto formou každý mesiac informovať o postupe prípravných prác a o stave porastov.

DUŠAN BLAHO
Manažér pre Celoslovenské dni poľa
Tel.: 0948 955 951
FOTO – DUŠAN BLAHO

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down