08.12.2010 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Záplavy ešte stále nedozneli

Tento rok je pre niektorých poľnohospodárov rokom záplav. Voda im vzala nielen veľkú časť z tohtoročnej úrody, ale stihla už zničiť aj na jeseň založené porasty ozimín. Platí to najmä o poľnohospodároch z juhu západného Slovenska.

A akoby toho nebolo dosť, začiatkom decembra sa dočkali aj ďalšej rany, na ktorú nás upozornil Pavol Bottka, ktorý hospodári v Kravanoch nad Dunajom v okrese Komárno.
„Na základe Občianskeho zákonníka a Zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov majú poľnohospodári, ktorí hospodária na pôde prenajatej od Slovenského pozemkového fondu, nárok na odpustenie primeranej časti nájomného, ak im v dôsledku nepriaznivých poveternostných vplyvov klesli úžitky z prenajatého pozemku pod polovicu bežného výnosu. V našom prípade sa tak v dôsledku záplav stalo, a tak sme podľa zákona podali do desiatich dní po tejto udalosti na príslušný regionálny odbor SPF žiadosť o odpustenie časti nájomného. Pozemkovému fondu platíme nájomné v dvoch splátkach, a to v septembri a v decembri. Samozrejme, nepočítali sme s tým, že zníženie nájomného bude premietnuté už v prvej splátke, ale keď nám začiatkom decembra prišla faktúra na zaplatenie druhej splátky v plnej výške, tak som zostal nepríjemne zaskočený. Z pozemkového fondu sa nám totiž nikto neozval s tým, že by naša žiadosť nebola úplná alebo neoprávnená. Samozrejme, že som to nemohol nechať tak a hneď som išiel na Regionálny odbor SPF v Komárne. Tam som sa dozvedel, že naša žiadosť, spolu s 31 ďalšími žiadosťami, leží na stole bez toho, aby sa s ňou niekto zaoberal. Takýto postup zo strany fondu považujem za nehorázny,“ povedal Pavol Bottka.
Ako ďalej pripomenul, roľníci, ktorým voda zničila veľkú časť tohtoročnej, ale aj novo založenej úrody, už nemajú kde vziať prostriedky na zaplatenie nájomného, ktoré musia uhradiť do 15. decembra. Ak dovtedy nezaplatia, hneď od nasledujúceho dňa sa im účtujú sankcie, a po čase im hrozí aj exekúcia.
Podľa slov Jaroslava Puškáča, ktorý stál na čele Sekcie legislatívy MP SR i SPF, odvolanie v tomto prípade nie je možné. „Poľnohospodári si musia navyše uvedomiť, že ak nezaplatili ani prvú, septembrovú splátku nájomného, a teraz by nezaplatili ani druhú, tak fond má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy,“ zdôraznil Jaroslav Puškáč.
Ján Ilavský, ktorý pôsobil na poste generálneho riaditeľa SPF do septembra tohto roku a v súčasnosti je členom Rady SPF, nám povedal, že ak sa chcú poľnohospodári vyhnúť plateniu sankcií, budú musieť nájomné zaplatiť. „Okrem toho by si mali tiež uvedomiť, že nezaplatenie nájomného v predpísanom termíne môže byť pre nich „priťažujúcou“ okolnosťou pri uzatváraní nových nájomných zmlúv,“ pripomenul.
A ako ďalej uviedol: „Nechápem, prečo sa s tými žiadosťami nič nerobilo, pretože ešte ako generálny riaditeľ som podpisoval interný predpis Postup fondu pri odpustení alebo zľavy z nájomného z titulu nepriaznivých klimatických podmienok.“
Zároveň ale pripomína, že dôvodom na zníženie nájomného nie je len to, ak v dôsledku nepriaznivých prírodných pomerov klesli úžitky z prenajatého pozemku pod polovicu bežného výnosu, pretože k úžitkom z prenajatého pozemku sa pripočítavajú náhrady a príspevky z verejných prostriedkov, alebo iné platby prijaté nájomcom v súvislosti s týmito vplyvmi. To znamená aj dotácie a kompenzácie za škody spôsobené záplavami, ktoré by mali byť vyplatené na základe zákona č. 267/2010.
Jaroslav Puškáč v tejto súvislosti upozornil na jeden závažný rozpor: „Kým podľa zákona č. 504/2003 sa posudzuje výnos z konkrétneho pozemku, tak podľa zákona č. 267/2010 výnos za celý podnik.“
Ako pre Roľnícke noviny uviedol hovorca SPF Ľudovít Kavjak, Rada Slovenského pozemkového fondu sa touto problematikou zaoberala na svojom riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo 18. novembra 2010.
„Slovenský pozemkový fond následne požiadal Pôdohospodársku platobnú agentúru a Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy o poskytnutie zoznamu osôb a výšku dotácie na kompenzáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou. Následne, po obdržaní podkladov od PPA, Slovenský pozemkový fond vypracuje mechanizmus riešenia problematiky zmiernenia dôsledkov nepriaznivých klimatických podmienok v roku 2010 v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR,“ konštatoval Ľudovít Kavjak s tým, že od nájomcov budú požadovať úhrady decembrových faktúr v riadnom termíne.
O tom, či postihnutým poľnohospodárom pozemkový fond nakoniec aspoň časť nájomného odpustí, sa rozhodne až po posúdení jednotlivých žiadostí. Kedy to však bude, to nám Ľ. Kavjak nevedel povedať.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down